PL EN


2015 | 11 | 1 | 54-69
Article title

Czy teoria ugruntowana wymaga ponownego odkrycia? Esej recenzyjny

Authors
Content
Title variants
EN
Does Grounded Theory Needed to be Rediscovered? Review Essay
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst zawiera omówienie książki Barry’ego Gibsona i Jana Hartmana Rediscovering Grounded Theory (2014) na tle dyskusji w obrębie metodologii teorii ugruntowanej. Szczególna uwaga poświęcona jest próbie rekonstrukcji „oryginalnej wersji” teorii ugruntowanej dokonanej przez autorów i związków tej metodologii z wyobraźnią socjologiczną oraz dyskusji, jakiej Gibson i Hartman poddają główne założenia konstruktywistycznej teorii ugruntowanej.
EN
The paper provides an overview of the book Rediscovering Grounded Theory (2014) by Barry Gibson and John Hartman on the background of discussions within the grounded theory methodology. Particular attention is devoted to the reconstruction of the “original version” of grounded theory made by the authors and how this methodology is related to sociological imagination. The paper also briefly presents Gibson and Hartman’s discussion on the main assumptions of constructivist grounded theory.
Contributors
author
 • Akademia Pomorska w Słupsku
References
 • Blumer Herbert (2007) Interakcjonizm symboliczny. Przełożyła Grażyna Woroniecka. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Bryant Antony, Charmaz Kathy (2007a) Introduction. Grounded Theory Research: Methods and Practices [w:] Bryant Antony, Kathy Charmaz, eds., The SAGE Handbook of Grounded Theory. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: Sage, s. 1‒28.
 • Bryant Antony, Charmaz Kathy (2007b) The SAGE Handbook of Grounded Theory. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: Sage.
 • Charmaz Kathy (2000) Grounded Theory: Objectivist and Constructivist Methods [w:] Yvonne Lincoln, Norman K. Denzin, eds., Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks: Sage,
 • Charmaz Kathy (2009) Teoria ugruntowana: Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Przełożyła Barbara Komorowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Clarke Adele E. (2005) Situational Analysis: Grounded Theory After the Postmodern Turn. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage.
 • Corbin Juliet, Strauss Anselm L. (2008) Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: Sage.
 • Denzin Norman K. (2007) Grounded Theory and the Politics of Interpretation [w:] Antony Bryant, Kathy Charmaz, eds., The SAGE Handbook of Grounded Theory. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: Sage, s. 454‒471.
 • Dey Ian (1999) Grounding Grounded Theory. Guidelines for Qualitative Inquiry. San Diego: Academic Press.
 • Gibson Barry, Hartman Jan (2014) Rediscovering Grounded Theory. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore. Washington: Sage.
 • Glaser Barney G. (1978) Theoretical Sensitivity: Advances in the Methodology of Grounded Theory. Mill Valley: Sociology Press.
 • Glaser Barney G. (2002) Constructivist Grounded Theory? „Forum: Qualitative Social Research”, t. 3, no. 3 [dostęp 15 sierpnia 2014 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/825›.
 • Glaser Barney G., Strauss Anselm L. (1965) Awareness of Dying. Chicago: Aldine de Gruyter.
 • Glaser Barney G., Strauss Anselm L. (1967) The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. New York: Aldine de Gruyter.
 • Glaser Barney G., Strauss Anselm L. (1968) Time for Dying. Chicago: Aldine de Gruyter.
 • Glaser Barney G., Strauss Anselm L. (1971) Status Passage. Mill Valley: Sociology Press.
 • Glaser Barney G., Strauss Anselm L. (2009) Odkrywanie teorii ugruntowanej: Strategie badania jakościowego. Przełożył Marek Gorzko. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Gorzko Marek (2008) Procedury i emergencja: o metodologii klasycznych odmian teorii ugruntowanej. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Gorzko Marek (2009) Wprowadzenie do wydania polskiego. Przeciw „weryfikatorom”: Projekt metodologiczny „Odkrywania teorii ugruntowanej B. Glasera i A. Straussa” [w:] Barney G. Glaser, Anselm L. Strauss Odkrywanie teorii ugruntowanej: Strategie badania jakościowego. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos,
 • Gorzko Marek (2010) „Drugie pokolenie” teoretyków Grounded Theory. „Studia Sociologica”, nr 20, s. 27‒43 [dostęp 28 stycznia 2015 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://usfiles.us.szc.pl/pliki/plik_1326813161.pdf›.
 • Hammond Phillip (1964) Sociologists at Work. Essays on the Craft of Social Research. New York: Basic Books.
 • Hood Jane C. (2007) Orthodoxy vs. Power: The Defining Traits of Grounded Theory [w:] Bryant Antony, Kathy Charmaz, eds., The SAGE Handbook of Grounded Theory. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: Sage, s. 149‒164.
 • Konecki Krzysztof T. (2012) Wizualna teoria ugruntowana. Podstawowe zasady i procedury. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 8, nr 1, s. 12–45 [dostęp 28 stycznia 2015 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume18/PSJ_8_1_Konecki.pdf›.
 • Kuhn Thomas S. (2001) Struktura rewolucji naukowych. Przełożyły Helena Ostromęcka, Justyna Nowotniak. Warszawa: Aletheia.
 • Lofland John i in. (2006) Analyzing Social Setting: A Guide to Qualitative Observation and Analysis. Belmont: Wadsworth/Thomson Learning.
 • Marciniak Łukasz (2012) Deskryptywna teoria ugruntowana, Klasyczna teoria ugruntowana, Konstruktywistyczna teoria ugruntowana [w:] Krzysztof T. Konecki, Piotr Chomczyński, red., Słownik socjologii jakościowej. Warszawa: Difin.
 • Strauss Anselm L., Corbin Juliet (1990) Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques. Thousand Oaks: Sage.
 • Timmermans Stefan, Tavory Iddo (2007) Advancing Ethnographic Research through Grounded Theory Practice [w:] Antony Bryant, Kathy Charmaz, eds., The SAGE Handbook of Grounded Theory. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: Sage, s. 492‒512.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24f59c42-630b-4e57-a958-7413a7ef833c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.