PL EN


2011 | LXXXIII (83) | 281-310
Article title

Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów województwa małopolskiego

Content
Title variants
EN
Territorial diversification of economic development of counties in Malopolskie voivodship
Languages of publication
PL
Abstracts
The aim of this paper is to present the local diversification of the economic development of counties in Malopolskie voivodship between 2002 and 2008 year. Authors used a set of stimulants (total sold production of industry per capita, gross value of fixed assets per capita, investment per capita and wages) and one destimulant (unemployment rate) to estimate the economic development taxonomic indicators of 22 counties in Malopolska. The results proved that Cracow and Tarnow had the highest values of the indicator. Not too far behind them were the following counties: chrzanowski, olkuski i oświęcimski oraz Nowy Sącz. Contrary to this, the lowest values of the development indicator could be observed in: proszowicki, miechowski, dąbrowski and tarnowski counties.
Year
Volume
Pages
281-310
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
author
 • Katedra Ekonomii Matematycznej, Uniwersytet Jagielloński
 • Katedra Ekonomii Matematycznej, Uniwersytet Jagielloński, oraz Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu
 • Katedra Globalizacji i Integracji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński
References
 • Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R. W., Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce, Gospodarka Narodowa 2009, nr 9.
 • Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R. W., Zróżnicowanie bezrobocia w województwach małopolskim i podkarpackim, Wiadomości Statystyczne 2008, nr 5.
 • Berbeka J., Porównanie poziomu życia w krajach Europy Środkowej, Wiadomości Statystyczne 1999, nr 8.
 • Gajewski P., Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego Polski w latach dziewięćdziesiątych, praca magisterska napisana w Katedrze Ekonomii UŁ, 2002, pod kierunkiem E. Kwiatkowskiego.
 • Gajewski P., Zróżnicowanie rozwoju gospodarczego w latach 90., Wiadomości Statystyczne 2003, nr 11.
 • Jabłoński Ł., Tokarski T., Taksonomiczne wskaźniki przestrzennego zróżnicowania rozwoju powiatów, Studia Prawno-Ekonomiczne 2010, t. LXXXI.
 • Kaczorowski P., Efekty restrukturyzacji a prywatyzacja przedsiębiorstw. Analiza oparta na miarach taksonomicznych, praca doktorska napisana w Instytucie Ekonomii UŁ, 2004, pod kierunkiem S. Krajewskiego.
 • Kwiatkowska W., Kwiatkowski E. (red.), Wzrost gospodarczy i polityka makroekonomiczna, Wyd. UŁ, Łódź 2010.
 • Kwiatkowski E. (red.), Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów. Elementy teorii i próba diagnozy, Wyd. UŁ, Łódź 2008.
 • Majewski S., Szeregowanie krajów przy pomocy Diagramu Czekanowskiego i Taksonomicznego Miernika Rozwoju, Wiadomości Statystyczne 1999, nr 8.
 • Misiak T., A. Sulima, T. Tokarski, Czy w polskich powiatach występuje efekt konwergencji realnej?, w: Kwiatkowska W., Kwiatkowski E. (red.), Wzrost gospodarczy i polityka makroekonomiczna, Wyd. UŁ, Łódź 2010.
 • Rogut A., Tokarski T., Regional diversity of employment structure and outflows from unemployment to employment in Poland, International Journal of Manpower 2002, vol. 23, No. 1.
 • Tokarski T., Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 1999–2006, Gospodarka Narodowa 2008, nr 7–8.
 • Tokarski T., Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Wyd. Pol. Tow. Ekonom., Warszawa 2005.
 • Tokarski T., Taksonomiczne wskaźniki rozwoju ekonomicznego polskich województw, w: Kwiatkowski E. (red.), Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów. Elementy teorii i próba diagnozy, Wyd. UŁ, Łódź 2008.
 • Tokarski T., Gabryjelska A., Krajewski P., Mackiewicz M., Determinanty regionalnego zróżnicowania PKB, zatrudnienia i płac, Wiadomości Statystyczne 1999, nr 8.
 • Tokarski T., Stępień W., Wojnarowski J., Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno--ekonomicznego regionów, Wiadomości Statystyczne 2006, nr 7–8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24fae351-5d7c-44eb-9862-07a1557a657c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.