PL EN


2014 | 3 | 1 | 59-66
Article title

Uwagi do projektu rozporządzenia o jednolitym rynku telekomunikacyjnym

Content
Title variants
EN
Notes to the draft Regulation on the European single market for electronic communications
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zaproponowany przez Komisję Europejską projekt rozporządzenia o jednolitym rynku telekomunikacyjnym zakłada daleko idące zmiany w obszarze regulacji świadczenia usług telekomunikacyjnych na obszarze Unii Europejskiej. W niniejszym artykule autor skrótowo omawia najważniejsze z nich, tj. jednolite zezwolenie unijne, harmonizację użytkowania widma radiowego, europejskie produkty dostępu wirtualnego czy proponowane wzmocnienie praw użytkowników oraz kwestie roamingu. Ponadto autor przedstawia wstępne opinie dwóch wiodących w sprawie komisji Parlamentu Europejskiego – ITRE i IMCO.
EN
The European Commission’s proposed draft Regulation on the single market for electronic communications introduces far-reaching changes to the EU regulatory framework for telecommunication. The article outlines the most important of these changes such as: single EU authorisation, coordination of the use of radio spectrum, European virtual access products, proposed strengthening of the rights of end-users as well as roaming. Presented in addition are the preliminary views of two leading committees of the European Parliament - ITRE and IMCO.
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
59-66
Physical description
Dates
published
2014-03-01
Contributors
References
  • Wach M., Regulacje roamingu międzynarodowego – nowe możliwości czy wyzwania?, iKAR2013, nr 8(2)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24fb4a03-6ec8-450a-bae3-389a4f3dfa24
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.