PL EN


2016 | 16 | 2 | 55-59
Article title

Anthropometric profile and anaerobic capacity of martial arts and combat sports athletes

Content
Title variants
PL
Profil antropometryczny i wydolność beztlenowa ćwiczących sztuki samoobrony i sporty walki
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Aim. The aim of the present study was to compare selected anthropometric parameters and anaerobic capacity in representatives of two types of hand-to-hand combat as an example of differences between training in martial arts and combat sports. Methods. The study included 28 taekwon-do athletes (M age = 19.7 yr., SD = 2.21, years of training = 7.9 yr., SD = 1.89) and 28 Greco-Roman wrestlers (M age = 19.0 yr., SD = 1.78, years of training = 6.9 yr., SD = 1.95) at a high competitive national level. Fundamental parameters of anaerobic capacity as well as selected biometric indices were assessed. Results. Taekwon-do athletes demonstrated body mass lower by 5.9% (p>0.05) and body height higher by 1.5% (p>0.05) than wrestlers. Also, their level of adiposity was lower (by 19.3%, p<0.05). Taekwon-do athletes achieved higher values of maximal power (by 1.2 W/kg, p<0.001) and total work (by 28.5 J/kg, p<0.001). Conclusions. The type of a hand-to-hand combat requires a different bioenergetic potential and anthropometric profile of competitors.
PL
Cel. Celem badań było porównanie wybranych parametrów biometrycznych i wydolności beztlenowej taekwondzistów i zapaśników, jako efektu wieloletniego i specjalistycznego treningu oraz określenie ich współzależności z innymi wskaźnikami. Metody. Badaniami objęto zawodników taekwon-do ITF w wieku 19,72,21 lat (n=28) oraz zapaśników stylu klasycznego w wieku 19,01,78 lat (n=28). Staż treningowy taekwondzistów wynosił 7,91,89 lat, a zapaśników 6,91,95. Ocenie poddano dwa podstawowe parametry wydolności beztlenowej: moc maksymalną (W·kg) i pracę całkowitą (J·kg) oraz wybrane wskaźniki antropometryczne: wysokość, masę ciała i zawartość tkanki tłuszczowej. Wyniki. Zawodników taekwon-do w porównaniu z zapaśnikami charakteryzowała niższa masa ciała o 5,9% oraz wyższa o 1,5% wysokość ciała. Jednak różnice te nie były istotne statystycznie (p>0,05). Poziom otłuszczenia okazał się o 19,3% wyższy w grupie zapaśników względem taekwondzistów (p<0,05). Taekwondziści uzyskali w mocy maksymalnej o 11,9% oraz w pracy całkowitej o 12,4% istotnie statystycznie (p<0,001) wyższe wartości. Wnioski. Pomimo zaliczenia taekwon-do i zapasów do jednej grupy sportów, zawodnicy prezentują różny potencjał bioenergetyczny i profil antropometryczny determinowany wymogami walki sportowej.
Year
Volume
16
Issue
2
Pages
55-59
Physical description
Contributors
  • University of Physical Education, Warsaw, Branch in Biala Podlaska (Poland)
  • University of Physical Education, Warsaw, Branch in Biała Podlaska (Poland)
  • University of Physical Education, Warsaw (Poland)
  • Latvian Academy of Sport Education, Riga (Latvia)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25023c1d-6bec-4e08-b8f0-229fc66e7902
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.