PL EN


2017 | 5 | 219–242
Article title

Jan Karol Sembrzycki do Michała Kajki (Kayki) (wokół korespondencji dwóch Mazurów pruskich)

Title variants
EN
Jan Karol Sembrzycki to Michał Kajka (Kayka) (Around the Correspondence of Two Prussian Masurians)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article Jan Karol Sembrzycki do Michała Kajki (Kayki) (wokół korespondencji dwóch Mazurów pruskich) [Jan Karol Sembrzycki to Michał Kajka (Kayka) (around the correspondence of two Prussian Masurians)] is a reconstruction of cooperation between the aforementioned persons. They maintained contact from 1884 to 1889. Sembrzycki inspired Kajka to write about local topics and to collect Masurian folklore. What Kajka found in Sembrzycki was mainly support for his writing ambitions. They both promoted the idea of maintaining the ability to read, write and speak Polish in the Masurian community. This article uncovers and comments on the issues related to Masurian literature and culture in 19th century.
Year
Issue
5
Pages
219–242
Physical description
Contributors
 • Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie
References
 • Donder Jan, Jak po wsiach się białki na święta szykują, „Kalendarz Prusko-Polski Ostródzki” 1884, s. 107–110.
 • Donder Jan, Przemyślna żona, „Kalendarz Prusko-Polski Ostródzki” 1885, s. 113–114.
 • Donder Samuel, [list z 27 lipca 1885], „Nowiny Szląskie” 1885, nr 32, s. 126.
 • [Gerss Marcin], [„Polakom w Prusiech nie wolno”] „Gazeta Lecka” 1892, nr 18.
 • Kajka Michał, *** („Dziękuję ja Panu memu”), „Mazur” 1884, nr 10, s. 2.
 • Kajka Michał, Mały kancjonał mazurski i opowieści ucieszne, oprac. Z. Chojnowski, Olsztyn 2008.
 • Kajka Michał, O torfie, „Mazur” 1884, nr 23, s. 2–3.
 • Kajka Michał, Pieśń na dzień urodzin Cesarza, „Gazeta Ludowa” 1896, nr 7, s. 1.
 • Kajka Michał, Przygody cnotliwej róży ,„Mazur Wschodnio–pruski” 1885, nr 1–2 i „Nowiny” 1889, nr 51 i 52 oraz1890, nr 1.
 • Kajka Michał, Przygody dwóch wędrowczyków, „Nowiny” 1888, nr 28, s. 112 i nr 29, s. 116.
 • Kajka Michał, Z Mazur, „Gazeta Ludowa” 1896, nr 7, s. 2.
 • Kajka Michał, Zaproszenie do przedpłaty, „Gazeta Ludowa” 1898, nr 78.
 • Kajka Michał, Zebrałem snop plonu..., oprac. i wstęp. Janusz Jasiński, Tadeusz Oracki, Warszawa 1958.
 • Kaulfuss Jan Samuel, Dlaczego język i literatura niemiecka zdolniejszymi są do ukształcenia rozumu i serca niż język i literatura francuska?, Poznań 1816.
 • Kaulfuss Jan Samuel, Warum ist die deutsche Sprache und Literatur als Hilfsmittel zur Fortbildung der französischen Sprache vorzuziehen?, Poznań 1816.
 • [Królikowski Józef Franciszek], O pięknościach języka polskiego, Poznań 1820.
 • Luśtych Jan, Zamczysko, w: Antologia ludowa Warmii i Mazur, wybrał i opracował Tadeusz Oracki, Warszawa 1957, s. 104–106.
 • Mrongowiusz Krzysztof Celestyn, Niedzielne i świętne Ewanielie gdzieniegdzie przypiskami objaśnione z dodatkiem agendy i katechizmu jako przydatek do rocznika kazań, Gdańsk 1806.
 • Oleksik Klemens, Czarownica znad Bełdan, wyd. 3, Olsztyn 1984.
 • Pelka [Pełka] Hermann, Religijna książka do czytania dla szkół ludowych w polskim języku, Królewiec 1888, wyd. 2. 1900.
 • „Przyjaciel Ludu Łecki (ełcki). Roczniki 1842 i 1844 wraz z „Przydatkiem”, wstęp i opracowanie Grzegorz Jasiński, Ostróda 2010. [red.], „Wisła” 1889, t. IV, s. 442.
 • Quass [Frydryk], Pieśń na żniwa, „Mazur” 1884, nr 30, s. 1.
 • Quass [Frydryk], Dziękczynna pieśń po żniwach na dzień Pańskiego Przemienienia, „Mazur” 1884, nr 32, s. 1.
 • [Quass F.] Q. F. z R., Zaproszenie do przedpłaty, „Mazur” 1884, nr 37, s. 1.
 • Quass [Frydryk], Na święto dokończenia żniw, „Mazur” 1884, nr 43, s. 1.
 • Quass [Frydryk], [list z 26 stycznia 1888], „Nowiny” 1888, nr 6, s. 23.
 • Quass [Frydryk], Podzięka Panu Redaktorowi, „Nowiny” 1887, nr 51, s. 204.
 • Schiwy Günther, Der grosse Schatz masurischer Märchen, Sagen und Legenden = Wielki skarbiec mazurskich bajek, legend i podań, tłum. na jęz. pol. Dietmar Serafin, Olsztyn 2007.
 • Sem. J. K. [Sembrzycki Jan Karol], Ogródek, w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. VII, red. B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1886, s. 408.
 • Sembrzycki Jan [Karol], Przyczynki do charakterystyki Mazurów pruskich [cz. I], „Wisła” 1889, t. III, s. 551–591.
 • Sembrzycki Jan [Karol], Przyczynki do charakterystyki Mazurów pruskich (II), „Wisła” 1890, t. IV, s. 799–812.
 • Sembrzycki Jan Karol, Kto ma korzyści z procesów?, „Nowiny” 1888, nr 43, s. 170–171.
 • Sembrzycki Jan Karol, O religijnej sekcie arian na Mazurach, „Kalendarz Prusko–Polski Ostródzki” 1884, s. 62–63.
 • Sembrzycki Jan Karol, Jan Karol Sembrzycki do Michała Kayki, „Mazur” 1938, nr 1.
 • [Sembrzycki Jan Karol], J. S., O zamkach zaklętych, „Nowiny” 1889, nr 44, s. 175.
 • [Sembrzycki Jan Karol], Nauka religii w języku ojczystym, „Nowiny” 1888, nr 8, s. 30–31.
 • Skubich Adolf Friedrich, Witanie „Łeckiego Przyjaciela Ludu” (Przy odebraniu pierwszych pięciu numerów tego pisma), „Przyjaciel Ludu Łecki” 1842, nr 9, s. 71.
 • Sprawy Warmii i Mazur w korespondencji Wojciecha Kętrzyńskiego, oprac. Władysław Chojnacki, Wrocław 1952.
 • Stullich Tobiasz, O rzece pożytecznej, „Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki” 1885, s. 158.
 • Tressenberg Jadwiga, Mazurskie opowieści, wyd. 2, Gołdap 2005.
 • Chojnowski Zbigniew, Korespondencja Michała Kajki (Kayki) do „Nowin Szląskich” (edycja z komentarzem), „Prace Literaturoznawcze” 2014, nr 2, s. 353–362.
 • Chojnowski Zbigniew, Księgozbiór Mazura, „Świat Książki” 1989, nr 11, s. 39.
 • Chojnowski Zbigniew, Michał Kajka. Poeta mazurski, Olsztyn 1992.
 • Chojnowski Zbigniew, Sukertowa-Biedrawina Emilia, w: Polski słownik biograficzny, t. 45, z. 3, Warszawa 2008, s. 390-394.
 • Chojnowski Zbigniew, Wyobraźnia historyczna Mazurów pruskich, Olsztyn 2014.
 • Chojnowski Zbigniew, Zapomniany epizod współpracy Michała Kajki (Kayki) z Marcinem Gerssem i jego rezultat, „Prace Literaturoznawcze” z. IV (2016), s. 281–290.
 • Dawni pisarze polscy. Od początków piśmiennictwa do Młodej Polski, red. R. Loth, t. 2, Warszawa 2001.
 • Demby Ryszard, Jan Karol Sembrzycki 1856–1919, Suwałki 1985.
 • Głowacka Aleksandra, Kaulfuss Jan Samuel, w: Polski słownik biograficzny, t. 12, Wrocław 1966–1967.
 • Hrynkiewicz Monika, Księgozbiór i spuścizna Michała Kajki w zbiorach Biblioteki Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2006, z. 1, s. 119–139.
 • Jasiński Grzegorz, Kościół ewangelicki na Mazurach w XIX wieku (1817–1914), Olsztyn 2003.
 • Jasiński Grzegorz, Mazurzy w drugiej połowie XIX wieku: kształtowanie się świadomości narodowej, Olsztyn 1994.
 • Jasiński Janusz, Michał Kajka 1858–1940, Ełk 2008.
 • Jasiński Janusz, Pelka (Pełka) Herman, w: Polski słownik biograficzny, t. 25, Wrocław 1980.
 • Jasiński Janusz, Rozwój świadomości narodowej Michała Kajki, „Komunikaty Mazursko--Warmińskie” 1958, nr 3, s. 197–210.
 • Jasiński Janusz, Michał Kajka (1858–1940), Suwałki 1990.
 • Kasparek Danuta, Jan Karol Sembrzycki 1856–1919. Mazur na rozdrożu narodowym, Olsztyn 1988.
 • Kuzińska Wanda, Dzieje „Mazura” i „Mazura Wschodnio-pruskiego” Jana Karola Sembrzyckiego w latach 1883–1885, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1965, nr 3, s. 353–381.
 • Linde Samuel Bogumił, Słownik języka polskiego, t. II, cz. 1, M–O, Warszawa 1809.
 • Oleksiński Jerzy, Bard ziemi mazurskiej, Warszawa 1972.
 • Oracki Tadeusz, Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XIX i XX wieku (do 1945 roku), Warszawa 1983.
 • Oracki Tadeusz, „Rozmówiłbym kamień ...”. Z dziejów literatury ludowej oraz piśmiennictwa regionalnego Warmii i Mazur w XIX i XX wieku, Warszawa 1976.
 • Oracki Tadeusz, Sukertowa-Biedrawian Emilia, w: tegoż, Słownik biograficzny Warmii,
 • Mazur i Powiśla XIX i XX wieku (do 1945 roku), Warszawa 1983, s. 94–97.
 • Petr Jan, Kto był autorem rozprawy „O pięknościach języka polskiego” z roku 1820?, „Język Polski”1954, z. 3, s. 218–220.
 • Piechocki Witold, Michał Kajka, Warszawa 1958.
 • Sukertowa-Biedrawina Emilia, Pierwszy „Mazur” na Mazurach, „Mazur” 1938, nr 1.
 • Szturc Jan, Ewangelicy w Polsce. Słownik biograficzny XVI–XX wieku, Bielsko–Biała 1998.
 • Wróblewski Jan, Biblioteki polskie na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1881–1939, Olsztyn 1968, s. 29–30.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25029acf-798b-47ce-adcf-6512dbecb5fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.