PL EN


2016 | 10 |
Article title

Rola wizualnych przekazów informacji w docieraniu do najmłodszych czytelników

Content
Title variants
EN
The role of visual messages in reaching out to the youngest library`s readers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest skupienie uwagi nad zagadnieniami współczesnych form docierania do najmłodszych czytelników, w tym zastanowienie się nad metodami inicjowania czytelnictwa poprzez towarzyszące często komunikatom werbalnym - przekazy wizualne. Rozważania dotyczyć będą następujących problemów: recepcji u dzieci, sposobu odbierania bodźców, atrakcyjności wizualnego przekazu, technik na zapamiętywanie, prób „ocieplania” wizerunku biblioteki, roli aktywnego udziału dzieci w przyswajaniu wiedzy (element zadania, przygody, misji). Zaprezentowane zostaną także przykłady wybranych materiałów graficznych towarzyszące bibliotecznym spotkaniom z najmłodszymi czytelnikami (na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie).
EN
The aim of this article is to focus on issues of contemporary forms and ways to reach younger readers, especially on methods increasingly used by libraries (here: the academic library) which attempt to initiate reading, use messages in which verbal communication is often accompanied by visual signals. Problems raised in the article are: reception in children, reception of stimuli, attractiveness of visual communication, memorizing techniques, attempts to "cosy" the image of the library, and active participation of children in the reception of knowledge (task, adventure, mission elements). Examples will be presented of the images accompanying library meetings with the youngest readers (at the Main Library of the Pedagogical University of Cracow).
Year
Issue
10
Physical description
Contributors
References
 • Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa : psychologia twórczego oka, Łódź 2013.
 • Dzieci nie słyszą!. In Nasza biblioteka [on-line], [2004] [dostęp: 2016‐11‐14]. Dostępny w World Wide Web: http://www.czytanie.pl/index.php?strona=I-5.
 • Górniok-Naglik A., W dialogu sztuki z edukacją, Toruń 2007.
 • Heller J., Wspieranie rozwoju emocjonalnego w edukacji najmłodszych [online], 2016 [dostęp: 2016‐11‐14]. Dostępny w World Wide Web: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BwlRPoi2VikJ:www.odz.edu.pl/files/Artykul%2520.doc+&cd=49&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-b.
 • Kiełtyka-Zając B., Zając A., Słowo i obraz w procesie kształcenia w młodszym wieku szkolnym : kwestie transformacji tekstualności w wizualizację. In J. Kida (red.), Problemy kształcenia literackiego w edukacji wczesnoszkolnej, Rzeszów 1997.
 • Kościelecki S., Współczesna koncepcja wychowania plastycznego, Warszawa 1979.
 • Krajewska G., Uczyć obrazami - materiały wizualne w procesie dydaktycznym w kształceniu zintegrowanym [online], 2013 [dostęp: 2016‐11‐14]. Dostępny w World Wide Web: http://jows.pl/sites/default/files/Krajewska.pdf.
 • Krauze-Sikorska H., Edukacja przez sztukę : o edukacyjnych wartościach artystycznej twórczości dziecka, Poznań 2006.
 • Kruczkowska Z., Stano B., Artysta nauczycielem i animatorem kultury : wybrane problemy kultury plastycznej XX i XXI wieku, Kraków 2013.
 • Marek E., Arteterapia jako metoda wspomagająca pracę wychowawczą. In M. Knapik, W. A. Sacher (red.), Sztuka w edukacji i terapii, Kraków, 2004, s. 104-117.
 • Martel K., O marksistowsko-leninowskiej teorii poznania, „Myśl filozoficzna”, 1953, nr 1/7, s. 286. Cyt. za: S. Szuman, Rola działania w rozwoju umysłowym małego dziecka, Wrocław 1955.
 • Papuzińska J., Inicjacje literackie : problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką, Warszawa 1981.
 • Petry-Węcławowicz M., Edukacja plastyczna dawniej : programy, metody, inicjatywy pozaszkolne do 1914 roku, Kraków 2001.
 • Rogalewicz T., Interpretacja wybranych obrazów surrealistycznych przez dzieci w wieku 7-10 lat. In S. Popek, R. Tarasiuk (red.), W kręgu teorii i praktyki edukacji plastycznej, Lublin, 1995, s. 185-207.
 • Rola ilustracji książkowej w wychowaniu dzieci. In Zielona Grupa [on-line], 2016 [dostęp: 2016‐11‐14]. Dostępny w World Wide Web: http://zielonagrupa.pl/rola-ilustracji-ksiazkowej-w-wychowaniu-dzieci/.
 • Rudowski T., Edukacja i terapia przez sztukę : arteterapia w świetle teorii doznań transakcyjnych, Warszawa 2013.
 • Shrodes C., Bibliotherapy : a theoretical and clinical-experimental study, Berkeley 1950.
 • Szulc W., Arteterapia : narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki, Warszawa 2011.
 • Szuman S., O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa 1990.
 • Szuman S., Rola działania w rozwoju umysłowym małego dziecka, Wrocław 1955.
 • Teodoczyk A., Pomiędzy sztuką a edukacją : ilustracja w książkach dla dzieci i młodzieży [on-line], 2014 [dostęp: 2016‐11‐14]. Dostępny w World Wide Web: http://stgu.pl/stgu_files/Files/Anna_Teodorczyk_Pomi%C4%99dzy_sztuk%C4%85_a_edukacj%C4%85_poprawiona.pdf.
 • Truskolaska J., Wychować miłośnika książki czyli czytelnictwo i okolice, Tychy 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-250314e1-9fca-41b5-ad02-d83a7578b86f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.