PL EN


2018 | 66 | 4: Historia sztuki | 115-130
Article title

Adolf Hyłas Darstellungen der Schmerzensmutter

Authors
Title variants
EN
Representations of Our Lady of Sorrows by Adolf Hyła
PL
Adolfa Hyły przedstawienia Matki Bożej Bolesnej
Languages of publication
DE
Abstracts
DE
Durch den Nachlass des Krakauer Künstlers Adolf Hyła (1897-1965) zeigt sich, welchen bedeutenden Stellenwert die christologische Verwirklichung wie auch die Marienikonografie für ihn hatte. Unter den 65 Bildern zu diesem Themenkreis finden wir auch die Mariendarstellungen als Schmerzensmutter. Eine Inspiration für ihre Entstehung waren Bilder der Mater Dolorosa von Carlo Dolci, einem italienischen Maler und Vertreter des Barocks. Bei der Darlegung und Erläuterung der Entstehungsgeschichte einzelner ikonografischer Darstellungen, die in den Jahren 1940 bis 1962 entstanden, wurde in chronologischer Reihenfolge gearbeitet. Mithilfe der Katalogsammlung über die Werke des Malers und im Rahmen der durchgeführten wissenschaftlichen Recherche konnten alle sechs Bilder der Schmerzensmutter aufgefunden werden. Zwei davon befinden sich in privatem Besitz und vier weitere sind in der Pfarrgemeinde Bolechowice bei Krakau in Wojnicz bzw. in der Pfarrkirche in Spie und in der Klosterkapelle der Töchter der Schmerzensmutter in Kalwaria Zebrzydowska.
EN
In the entire painting heritage of the Cracow artist Adolf Hyła, who lived in the years 1897-1965, alongside leading Christological realizations, Marian iconography had a special place. Among the sixty-five paintings on this subject, there are also representations showing Mary as Our Lady of Sorrows. The inspiration for the creation of these works were paintings by Carl Dolci, an Italian painter of the Baroque period, in the Mater Dolorosa type. In discussing the history of individual iconographic realizations created in the years 1940-1962, a chronological key was used. Thanks to the preserved catalog of Hyła’s works and during the search, all six paintings of Our Lady of Sorrows were found. Two of them are in the hands of private owners, and the other four are: in the parish of Bolechowice near Cracow and in Wojnicz, in the parish church in Spie and in the religious chapel of the Seraphic Sisters in Kalwaria Zebrzydowska.
PL
W całej spuściźnie malarskiej krakowskiego artysty Adolfa Hyły, żyjącego w latach 1897-1965, oprócz wiodących realizacji chrystologicznych szczególne miejsca zajmowała także ikonografia maryjna. Wśród sześćdziesięciu pięciu obrazów o tej tematyce znajdują się również przedstawienia ukazujące Maryję jako Matkę Bożą Bolesną. Inspiracją do powstania tych dzieł były malowidła autorstwa Carla Dolciego, włoskiego malarza okresu baroku, w typie Mater Dolorosy. W omawianiu historii poszczególnych realizacji ikonograficznych powstałych w latach 1940-1962 zastosowano klucz chronologiczny. Dzięki zachowanemu katalogowi dzieł artysty oraz w trakcie przeprowadzonej kwerendy odnaleziono wszystkie sześć obrazów Matki Bożej Bolesnej. Dwa z nich znajdują się w rękach prywatnych właścicieli, a pozostałe cztery: w parafii Bolechowice k. Krakowa i w Wojniczu, w kościele parafialnym w Spiach i w kaplicy zakonnej sióstr serafitek w Kalwarii Zebrzydowskiej.
References
  • Baldassari F., Carlo Dolci. Complete Catalogue of the Paintings, Firenze 2015.
  • Benezit E., Dictionnaire Critique et Documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveurs de tous les Temps et de tous les Pays, vol. III, Paris 1955.
  • Braunfels W., Das Marienbild in der Kunst des Westen bis zum Konzil von Trient, [in:] Lexikon der Christlichen Ikonographie, Hrsg. E. Kirschbaum SJ, Bd. III, Rom–Freiburg–Basel–Wien 1994, Sp. 181-198.
  • Braunfels W., Maria, Marienbild, [in:] Lexikon der Christlichen Ikonographie, Hrsg. E. Kirschbaum SJ, Bd. III, Rom–Freiburg–Basel–Wien 1994, Sp. 155.
  • Janicka-Krzywda U., Lokatorzy przydrożnych świątyń, [in:] Ziemia 1910-2000, red. F. Midura, Warszawa 2000, Sp. 121-136.
  • Pielas M., Matka Boska Bolesna, [in:] Polska Sztuka Kościelna Renesansu i Baroku – Tematy i Symbole. Nowy Testament, red. K. Moisan-Jabłońska, t. I, Kraków 2000.
  • Straussman-Pflanzer E., Baldassari F., The Medici’s Painter: Carlo Dolci and Seventeenth-Century Florence, New Haven 2017.
  • Szweda P. MS, Adolf Hyła malarz w służbie Bożego Miłosierdzia, Warszawa–Kraków 2009.
  • Szweda P. MS, Adolf Hyła. Malarz z Łagiewnik, Kraków 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-250371e1-1437-42e9-83c4-e0dffcfaf993
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.