PL EN


2017 | 2/2017 (24), cz.1 | 30-40
Article title

Developing Corporate Entrepreneurship by Adopting Learning Practices of Startups

Content
Title variants
PL
Rozwijanie korporacyjnej przedsiębiorczości poprzez wykorzystanie praktyk uczenia się start-upów
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The concept of Lean Startup has revolutionized the creation of innovation in startups, as a way of accelerating learning and finding a functioning and profitable business model. How can the experience of startups benefit established companies whose culture is fundamentally different due to the organizational inertia? The development of corporate entrepreneurship could be aided by accelerated learning by iterations that constitute the key startup-specific practice. Strategic corporate entrepreneurship offers limited possibilities of implementing learning practices of startups and building a lean enterprise, whereas better conditions in this respect are created by corporate venturing. Interconnectedness between learning and other startup practices makes a new organization effective; however, it hinders the adoption of startup learning practices by established organizations.
PL
Koncepcja Lean Startup zrewolucjonizowała tworzenie innowacji w start-upach, stanowiła sposób na przyspieszenie uczenia się i znalezienie działającego i zyskownego modelu biznesowego. W jaki sposób z doświadczeń start-upów mogą skorzystać już istniejące korporacje, których kultura jest zasadniczo odmienna ze względu na inercję organizacyjną? Przyspieszone uczenie się przez iteracje stanowiące kluczową praktykę specyficzną dla start-upów może pomóc w rozwijaniu korporacyjnej przedsiębiorczości. Strategiczna przedsiębiorczość korporacyjna oferuje ograniczone możliwości wdrożenia praktyk uczenia się start-upów i budowania korporacji lean, lepsze warunki w tym względzie stwarza inwestowanie przez korporację w przedsięwzięcia podwyższonego ryzyka. Wzajemne związki między uczeniem się a innymi praktykami startupów zwiększają skuteczność nowej organizacji, jednak utrudniają adaptację startupowych praktyk uczenia się przez już istniejące organizacje.
Year
Pages
30-40
Physical description
Dates
issued
2017-10-10
Contributors
References
 • Blank, S. (2005). The four steps to the epiphany. Pescadero: K&S Ranc.
 • Cheng, C.J. and Ja-Shen, C. (2013). Breakthrough innovation: The roles of dynamic innovation capabilities and open innovation activities. Journal of
 • Business & Industrial Marketing, 28(5), 444–454. doi:10.1108/08858621311330281.
 • Chrapko, M. (2013). SCRUM. O zwinnym zarządzaniu projektami. Helion.
 • Christensen, C.M. (2003). The innovator’s dilemma: The revolutionary book that will change the way you do business. New York, NY: HarperBusiness Essentials.
 • Colombo, M.G. and Delmastro, M. (2002). The determinants of organizational change and structural inertia: Technological and organizational factors. Journal of Economics and Management Strategy, 11(4), 595–635. doi:10.1162/105864002320757271.
 • Day, D.L. (1994). Raising radicals: Different processes for championing innovative corporate ventures. Organization Science, 5(2), 148–172.
 • Glinka, B. (2008). Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Hamel, G.(1999). Bringing Silicon Valley inside. Harvard Business Review, 77(5), 70–84.
 • Hannan, M. and Freeman, J. (1989). Organizational ecology. Harvard University Press.
 • Huang, H., Lai, M., Lin, L. and Chen, C. (2013). Overcoming organizational inertia to strengthen business model innovation: An open innovation perspective. Journal of Organizational Change Management, 26(6), 977–1002. doi:10.1108/JOCM-04-2012-0047.
 • Humble, J., Molesky, J. and O’Reilly, B. (2015). Lean enterprise: How high performance organizations innovate at scale. O’Reilly Media, Inc.
 • Krzakiewicz, K. (2014). Zmiany w organizacji i strukturalna inercja. Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, 340, 450–460. doi:10.15611/pn.2014.340.41.
 • Kuratko, D.F. and Audretsch, D.B. (2013). Clarifying the domains of corporate entrepreneurship. International Entrepreneurship and Management Journal, (3), 323–335.
 • Kuratko, D., Hornsby, J. and Hayton, J. (2015). Corporate entrepreneurship: The innovative challenge for a new global economic reality. Small Business Economics, 45(2), 245–253. doi:10.1007/s11187-015-9630-8.
 • Lazerson, M. and Lorenzoni, G. (1999). Resisting organizational inertia: The evolution of industrial districts. Journal of Management and Governance, 3(4), 361–377. doi:10.1023/A:1009965510858.
 • Le Mens, G., Hannan, M.T. and Pólos, L. (2015). Age-related structural inertia: A distance-based approach. Organization Science, 26(3), 756–773. doi:10.1287/orsc.2015.0966.
 • Liao, S., Fei, W. and Liu, C. (2008). Relationships between knowledge inertia, organizational learning and organization innovation. Technovation, 28(4), 183–195. doi:10.1016/j.technovation.2007.11.005.
 • Maurya, A. (2012). Running lean: Iterate from plan A to a plan that works. O’Reilly Media, Inc.
 • Morgan, J.M. and Liker, J.K. (2006). The Toyota product development system (Vol. 13533). New York: Productivity Press.
 • Morris, M.H., Kuratko, D.F. and Covin, J.G. (2011). Corporate entrepreneurship and innovation. Cengage Learning.
 • Müller, R.M. and Thoring, K. (2012). Design thinking vs. lean startup: A comparison of two userdriven innovation strategies. Conference Proceedings of the 2012 International Design Management Research Conference, 151–161.
 • Narayanan, V., Yang, Y. and Zahra, S.A. (2009). Corporate venturing and value creation: A review and proposed framework. Research Policy, 38(1), 58–76. doi:10.1016/j.respol.2008.08.015.
 • Oleksyn, T. (2012). Przedsiębiorczość jako kategoria złożona. Jak ją rozwijać? Problemy Zarządzania, 1(36), part 2, 8–25.
 • Owens, T. and Fernandez, O. (2014). The lean enterprise: How corporations can innovate like startups. John Wiley & Sons.
 • Pichler R. (2010). Agile product management with Scrum. Creating products that customers love. In: Addison-Wesley Signature Series. Boston.
 • Ries, E. (2011). The lean startup: How today’s entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses. Crown Books.
 • Rogers, E.M. (2003). Diffusion of innovations. Free Press.
 • Rumelt, R.P. (1995). Inertia and transformation. In: C.A. Montgomery (ed.), Resource-based and evolutionary theories of the firm. Boston: Kluwer Academic Publishers.
 • Sobek II, D.K., Ward, A.C. and Liker, J.K. (1999). Toyota’s principles of set-based concurrent engineering. MIT Sloan Management Review, 40(2), 67–83.
 • Sharma, P. and Chrisman, S.J.J. (1999). Toward a reconciliation of the definitional issues in the field of corporate entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 23(3), 11–28.
 • Takeuchi, H. and Nonaka, I. (1986). The new new product development game. Harvard Business Review, 64(1), 137–146.
 • Terwiesch, C., Loch, C.H. and Meyer, A.D. (2002). Exchanging preliminary information in concurrent engineering: Alternative coordination strategies. Organization Science, 13(4), 402–419.
 • Thornberry, N. (2001). Corporate entrepreneurship: Antidote or oxymoron?. European Management Journal, 19(5), 526–533.
 • Womack, J.P. and Jones, D.T. (1994). From lean production to lean enterprise. Harvard Business Review, 72(2), 93–103.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1733-9758
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25043368-adcd-4435-bc3b-8249f34cfdc7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.