PL EN


2015 | 3(13) | 5-29
Article title

Analiza wyborów samorządowych na Pomorzu Zachodnim w latach 1990–2010

Authors
Content
Title variants
EN
Analysis of the local government elections in West Pomerania in the years 1990–2010
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule dokonano analizy politologicznej preferencji wyborczych mieszkańców Pomorza Zachodniego w latach 1990–2010 podczas wyborów samorządowych. Autor zaprezentował, jak kształtowały się zachowania wyborcze we wszystkich pięciu miastach prezydenckich interesującego go regionu od momentu utworzenia samorządu terytorialnego w 1990 roku. Następnie od elekcji z 1998 roku analiza została poszerzona o wyniki wyborów do rad powiatów i do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Z kolei od wyborów z 2002 roku w badaniach uwzględniono rezultaty bezpośrednich wyborów prezydentów miast. Aby lepiej zrozumieć zachodzące zmiany preferencji politycznych oraz specyfikę regionu Zachodniopomorskiego, w tekście podano także najważniejsze wyniki wyborów parlamentarnych oraz wyborów prezydenta RP. Ponadto w artykule przebadano zmiany frekwencji wyborczej oraz przeanalizowano zainteresowanie mediów lokalnych wyborami samorządowymi. Badania dotyczyły m.in. tego, które z wyborów – do rady miasta, prezydenta miasta czy do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego – wzbudzały największe zainteresowanie mediów. Na koniec przeanalizowano zmiany, jakie zaszły w technice promocji politycznej w pierwszym dwudziestoleciu istnienia III RP.
EN
The article analyzes the voting preferences of the inhabitants of Western Pomerania in the years 1990–2010 during the local government elections from the political science perspective. The author presents the development of voting behavior in five cities of the region ruled by presidents since the establishment of local government in 1990. Then, from the election of 1998, the analysis has been extended by the results of the elections to the district councils and the West Pomeranian Regional Assembly. Since the elections of 2002, the study includes the results of the direct election of presidents. In order to better understand the process of changes in political preferences and the peculiarity of the West Pomerania region, the article presents also the overview of parliamentary elections and Presidential elections. In addition, the article examines changes in voting turnout and analyzes media coverage of local government elections. The article includes the study of which elections – the city council, president of the city or to the West Pomeranian Regional Assembly – achieved the greatest interest of the media. At the end, the author analyzes the changes that have occurred in political marketing in the first two decades of existence of the Third Republic.
Year
Issue
Pages
5-29
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Chrobak P. 2006, Wybory parlamentarne 2005 w okręgu szczecińskim oraz prezydenckie 2005 w województwie zachodniopomorskim, w: Kronika Szczecina 2005, red. K. Kozłowski, Wydawnictwo „Dokument” Oficyna Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin.
 • Chrobak P. 2007, Wybory samorządowe w 2006 roku w Szczecinie, w: Kronika Szczecina 2006, red. K. Kozłowski, Wydawnictwo „Dokument” Oficyna Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin.
 • Chrobak P. 2008a, Wokół wyborów parlamentarnych w 2007 roku w ojewództwie zachodniopomorskim, „Przegląd Zachodniopomorski”, z. 3.
 • Chrobak P. 2008b, Wybory parlamentarne 2001 w okręgu szczecińskim w świetle „Kuriera Szczecińskiego”, w: Media masowe w oddziaływaniu na rozwój regionu, red. J. Kania, „Pedagogium”, Wydawnictwo OR TWP w Szczecinie, Koszalin–Szczecin.
 • Chrobak P. 2008c, Wybory parlamentarne w 2007 roku w okręgu szczecińskim, w: Kronika Szczecina 2007, red. K. Kozłowski, Wydawnictwo „Dokument” Oficyna Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin.
 • Chrobak P. 2008d, Wybory samorządowe w 2006 roku w Szczecinie oraz do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, „Przegląd Zachodniopomorski”, z. 1.
 • Chrobak P. 2010a, Polska scena wyborcza w kraju i regionie zachodniopomorskim w latach 1989–2007, w: Samorząd Województwa – narodziny i zasady funkcjonowania. Doświadczenia województwa zachodniopomorskiego 1998–2008. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie”, z. 1.
 • Chrobak P. 2010b, Preferencje wyborcze mieszkańców Pomorza Zachodniego w III RP, w: Dziesięć lat województwa zachodniopomorskiego (1999–2008), red. L. Bąbolewski, K. Kozłowski, Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie, Szczecin.
 • Chrobak P. 2010c, Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w Szczecinie, w: Kronika Szczecina 2009, red. K. Kozłowski, Wydawnictwo „Dokument” Oficyna Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin.
 • Chrobak P. 2010d, Wybory do Parlamentu Europejskiego w okręgu nr 13 na tle kraju, „Przegląd Zachodniopomorski”, z. 2.
 • Chrobak P. 2010e, Wybory samorządowe w województwie zachodniopomorskim w latach 1998–2006 na tle kraju, „Przegląd Zachodniopomorski”, z. 1.
 • Chrobak P. 2011a, Kampanie wyborcze w szczecińskich dziennikach – rok 2010, w: Media lokalne w Szczecinie, red. J. Kania, R. Cieślak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Chrobak Piotr. 2011b, Wybory prezydenta RP oraz władz samorządowych w Szczecinie w 2010 roku, w: Kronika Szczecina 2010, red. K. Kozłowski, Wydawnictwo „Dokument” Oficyna Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin.
 • Chrobak P. 2011c, Wybory samorządowe w Szczecinie w latach 1990–2010, w: Pierwsze dwadzieścia lat demokratycznego samorządu w Szczecinie (1990–2010), red. K. Kozłowski, Wydawnictwo „Dokument” Oficyna Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin.
 • Chrobak P. 2012a, Paralelizm polityczny mediów lokalnych w Świnoujściu i Gryficach w pierwszej połowie 2012 roku, „Edukacja Humanistyczna”, nr 2.
 • Chrobak P. 2012b, Preferencje polityczne mieszkańców Pomorza Zachodniego w referendum akcesyjnym do Unii Europejskiej w 2003 roku oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku na tle kraju, w: Od polonizacji do europeizacji Pomorza Zachodniego, red.
 • M. Machałek, J. Macholak, E. Włodarczyk, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Uniwersytet Szczeciński, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Wydawnictwo Kadruk, Warszawa–Szczecin.
 • Chrobak P. 2012c, Wybory Prezydenta RP w 2010 roku w kraju i województwie zachodniopomorskim, „Przegląd Zachodniopomorski”, z. 1.
 • Chrobak P. 2013a, Rola i znaczenie wyborów oraz referendów we współczesnej demokracji, „Edukacja Humanistyczna”, z . 2.
 • Chrobak P. 2013b, Wybory prezydenta RP w latach 1990–2010, w: Suweren, zwierzchnik, reprezentant państwa. Głowa państwa w polskiej współczesnej refleksji politycznej, red. R. Ptaszyński, T. Sikorski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Chrobak P. 2014a, Edmund Runowicz – samorządowiec i prezydent Miasta Szczecin w latach 2001–2002, w: Prezydenci polskiego Szczecina, red. K. Kozłowski, P. Chrobak, Z. Pacała, Szczecińskie Towarzystwo „Pogranicze”, Wydawnictwo „Dokument” Oficyna Archiwum Państwowego
 • w Szczecinie, Szczecin.
 • Chrobak P. 2014b, Paralelizm polityczny mediów lokalnych w Koszalinie w pierwszej połowie 2013 roku, w: Media koszalińskie w umacnianiu tożsamości lokalnej, red. J. Kania, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 • Chrobak P. 2014c, Władysław Lisewski – opozycjonista, prezydent Szczecina, wojewoda szczeciński i zachodniopomorski, w: Prezydenci polskiego Szczecina, red. K. Kozłowski, P. Chrobak, Z. Pacała, Szczecińskie Towarzystwo „Pogranicze”, Wydawnictwo „Dokument” Oficyna
 • Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin.
 • Chrobak P. 2014d, Wybory samorządowe w 2010 roku w województwie zachodniopomorskim – ze szczególnym uwzględnieniem Szczecina, „Przegląd Zachodniopomorski”, z. 1.
 • Chrobak P. 2014e, Wybory samorządowe w Szczecinie na tle Pomorza Zachodniego w latach 1990–2010. Preferencje wyborcze mieszkańców regionu zachodniopomorskiego, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawnictwo „Dokument” Oficyna Archiwum
 • Państwowego w Szczecinie, Szczecin.
 • Chrobak P. 2014f, Wybory samorządowe w Szczecinie w latach 1990–2010, w: Kronika Szczecina 2013, red. K. Kozłowski, Wydawnictwo „Dokument” Oficyna Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2506eb11-2f42-4057-a8e0-38ebb6ebe3ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.