PL EN


2016 | 1(43) | 119-124
Article title

Możliwości finansowania mikroinstalacji dla prosumentów jako czynnik rozwoju lokalnego

Authors
Title variants
EN
Microinstallations Funding Opportunities for Prosumers as a Factor for Local Development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest identyfikacja i analiza możliwości finansowania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE ) dla potencjalnych prosumentów, uwarunkowań rozwoju energetyki prosumenckiej w świetle nowej ustawy o OZE oraz wskazanie na możliwe zagrożenia rozwoju mikroinstalacji. W pierwszej części zdefiniowano pojęcie prosumenta oraz pojęcie energetyki prosumenckiej i podano przykład rozwoju lokalnego w Niemczech. Druga część dotyczy regulacji prawnych dotyczących mikroinstalacji i analizy wsparcia finansowego od państwa. W kolejnych częściach przedstawiono możliwości finasowania mikroinstalacji. W ostatniej części skupiono się na analizie zagrożeń nowego systemu finasowania dla prosumenta oraz ocenie zidentyfikowanych form wsparcia.
EN
The goal of the article is the identification and analysis of financial possibilities for potential prosumers of renewable energy sources (RES) microinstallations, conditions of prosumer energy development in the light of the new law on renewable energy sources and an indication of the possible risks of the microinstallations development. The first part defines the concept of prosumer and example of local development of prosumers installations in Germany. The second part deals with regulations on microinstallations and analysis of financial support from the state. The following sections provide financial opportunities for microinstallations. The final section focuses on hazard analysis of financial support of the new system for prosumer and evaluation of identified forms of support.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
 • Adamska B. (2015): Demokratyzacja energetyki. „Agroenergetyka” (2), s. 12–13.
 • Fiedor B., Kociszewski K. (2010): Istota i zakres ekonomii rozwoju. [w:] B. Fiedor i K. Kociszewski (red.): Ekonomia rozwoju, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Fundusze na OZE zatwierdzone. (2015): „Agroenergetyka” (1), s. 4.
 • Krześniak E., Hanas I. (2015): Ustawa OZE szanse i ryzyka dla przedsiębiorców. „Czysta Energia” (5), s. 18–19.
 • Mało wiemy o OZE. (2014): „Agroenergetyka” (1), s. 7.
 • OZE szansą na przerwy w dostawach prądu. (2014): „Agroenergetyka” (2), s. 13–14.
 • „Siły zła” przeciw energetyce obywatelskiej. (2015): „Agroenergetyka” (2), s. 11.
 • Stawiany W. (2015): OZE i efektywność energetyczna w programach NFOŚiGW — okres 2015–2020 r. „Czysta Energia” (1), s. 22–23.
 • Szymusiak T. (2014): Prosumpcja — wyzwanie dla marketingu oraz zarządzania. Charakterystyka oraz klasyfikacja współczesnego Prosumenta. Studium przypadku: Polacy a Niemcy. [w:] D. Adrianowski, K. Patora i J. Sikorski (red.): Finanse, rachunkowość i zarządzanie. Polska, Europa, Świat 2020, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Toffler A. (1990): The Third Wave. New York, Bantam Books.
 • Wasilewski W. (2015): Możliwości finansowania instalacji OZE z środków PROW. „Czysta Energia” (5), s. 22–23.
 • Wyprodukuj sobie prąd. (2014): „Agroenergetyka” (2), s. 16.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25118623-504b-4166-8dee-f495d12a339b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.