PL EN


2015 | 37 | 221-242
Article title

Więzi uczuciowe z rodzicami a jakość bliskich związków młodych dorosłych z rodzin rozwiedzionych

Authors
Content
Title variants
EN
Emotional Bonds with Parents and Intimate Relationship Quality of Adult Children of Divorce
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The aim of the study was to identify the relationship between the quality of the intimate relationship of young adults of divorced family and the emotional bond between them and their parents. In addition, the aspect that was taken into consideration was the influence of the mediator- the perception of the family atmosphere- on the mentioned variables. In the study of the emotional bond with parents, apart from declarative methods- questionnaire, we also used the projective ones. The research was conducted on a group of 30 young adults from divorced families who currently stay in a close, non-formalized relationship. The results confirmed the existence of the relationship between specific aspects of emotional bonds with parents- both mother and father- and the quality of a close relationship, as well as between its separated dimensions: intimacy, passion and commitment. The aspect that was proved to modify the relationship specificity of emotional bonds and the quality of the intimate relationship turned out to be a narration of both parents among the situation of divorce during the period of its happening. Research show no simple relationship between the fact of divorce of parents during the childhood or adolescence of the subject and the quality of the intimate relationship in adulthood.
PL
Celem prowadzonych badań było wykazanie zależności między jakością bliskiego związku młodych dorosłych pochodzących z rodzin rozwiedzionych a więzią uczuciową, jaka łączy ich z rodzicami. Badano także, czy czynnik pośredni, jakim jest percepcja atmosfery rodzinnej, jest czynnikiem modyfikującym relację między więzią uczuciową z rodzicami a jakością bliskiego związku. Oprócz metod kwestionariuszowych do badania więzi uczuciowych z rodzicami zastosowano także metodę projekcyjną. Udział w badaniu brało 30 osób, młodych dorosłych pochodzących z rodzin rozwiedzionych, obecnie pozostających w bliskim, niesformalizowanym związku. Uzyskane wyniki potwierdziły występowanie współzależności między specyficznymi aspektami więzi uczuciowych z rodzicami – zarówno z matką, jak i z ojcem – a jakością bliskiego związku (poszczególnymi jego wymiarami – intymnością, namiętnością i zaangażowaniem). Aspektem, który okazał się modyfikować związek między specyfiką więzi uczuciowej a jakością bliskiego związku, okazała się być narracja obojga rodziców na temat sytuacji związanej z rozwodem w okresie okołorozwodowym. Rezultaty badań ukazują brak prostej zależności między faktem rozwodu rodziców w dzieciństwie lub adolescencji a jakością bliskiego związku w dorosłości.
Year
Volume
37
Pages
221-242
Physical description
Contributors
author
References
 • Brągiel J., Skutki rozwodu rodziców – z perspektywy dorosłego życia, „Roczniki Socjologii Rodziny” 1999, s. 175-182.
 • Bruce M., Flora R., Stacey Ch., Divorce as it Influences the Intimate Relationships of College Students, „Undergraduate Research Journal for the Human Sciences” 2004, pozyskano z: http://www.kon.org/urc/bruce.html, pobrany 12.06.2014.
 • CBOS, Polacy o rozwodach. Komunikat z badań CBOS BS/36/2013, pozyskano z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_036_13.PDF, pobrany 12.06.2014.
 • Conway J., Dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców: jak uwolnić się od bolesnej przeszłości, Warszawa 1997.
 • Dwyer D., Bliskie relacje interpersonalne, Gdańsk 2005.
 • Dzierżanowski J., Psychospołeczna sytuacja dziecka w małżeństwach rozwodzących się, w: Rodzina w nurcie współczesnych przemian, Opole 2010, s. 255-278.
 • Izdebski Z., Seksualność Polaków na początku XXI wieku, Kraków 2012.
 • Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, Warszawa 2013.
 • Ottaway A., The Impact of Parental Divorce on the Intimate Relationships of Adult Offspring: A Review of the Literature, „Graduate Journal of Counseling Psychology” 2010, s. 35-49.
 • Piotrowska M., Wpływ rozwodu rodziców na dorosłe życie ich dzieci. Przegląd badań, „Rocznik Andragogiczny” 2010, s. 158-173.
 • Rocznik Demograficzny GUS, Warszawa 2013.
 • Rozwód? Przemyśl to. Rozwody w Polsce i na świecie, „Raport Fundacji Taty i Mamy” 2011; pozyskano z: http://www.rozwodprzemyslto.pl/wp-content/uploads/2011/12/Raport.pdf, pobrany 12.06.2014
 • Schulman Sh., Scharf M., Lumer D., Maurer O., Parental divorce and young adult children’s romantic relationships: resolution of the divorce experience, „American Journal of Orthopsychiatry” 2001, s. 473-478.
 • Sokal U., Więzi uczuciowe dorosłych dzieci z rodzicami w rodzinach rozwiedzionych, Elbląg 2005.
 • Sternberg R., A triangular theory of love, „Psychological Review” 1986, s.119-135.
 • Wojciszke B., Psychologia miłości, Gdańsk 2003.
 • Woźniak A., Reprezentacja rodziny u dzieci z rodzin rozbitych wskutek rozwodu, Poznań 2000.
 • Wpływ rozwodu rodziców na dorosłe życie ich dzieci, „Rocznik Andragogiczny” 2010, s. 158-173.
 • Zill N., Morrison D., Coiro M., Long-Term Effects of Parental Divorce on Parent-Child Relationships, Adjustment, and Achievement in Young Adulthood, „Journal of Family Psychology” 1993, s. 91-103.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-252009fd-1ecb-4db6-b06f-6b43a37e5d29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.