Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 2 | 1 | 37-49

Article title

Odczytując sens oryginału (na podstawie przekładu na język serbski i angielski "Poematu dla dorosłych" Adama Ważyka)

Authors

Content

Title variants

SR
Прочитајући смисао оригинала (на основу превода на српски и енглески "Поеме за одрасле" Адама Важика)
EN
Making out the sense (based on translations of Adam Wazyk’s "A Poem for Adults" into English and Polish)

Languages of publication

PL

Abstracts

BG
Когнитивна наука је основа овог чланка који покушава да ствара прототип савршене ситуације у преводу и затим категоризuje две такве ситуације: превод са пољског на српски и са пољског на енглески. Овај прототип је процес у коме преводилац нема проблема да нађе еквивалент речи, a читалац може да прочита у преводу смисао оргинала. Иако је ова савршена ситуација нестварна, различите ситуације превода могу бити класификоване као “бољи“ или „гори“ представници ове категорије. Чланак се фокусира на пољском, српском и енглеском језику и закључак је да превод са пољског на српски је бољи представник категорије него превод са пољскод на енглески. Деси се тако због тога да пољски и српски потиче из зaједничке групе словенских језика.
EN
The article is based on cognitive science and tries to create a prototype of a perfect situation in translation and then categorize two of these situations: a translation from Polish into English and from Polish into Serbian. The prototype is a process in which the translator doesn’t find it difficult to find equivalents and the reader is able to understand the sense of the original. Although this perfect situation is unreal, different situations can be classified as “better” or “worse” representatives of it. As the article focuses on Polish, Serbian and English languages, the conclusion is that the translation from Polish into Serbian is a better representative of the category than the translation from Polish into English as the language relationship of the two former languages is stronger than the relationship between the two latter ones.

Year

Volume

2

Issue

1

Pages

37-49

Physical description

Dates

published
2011-01-01

Contributors

 • Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Śląski

References

 • Barańczak, Stanisław. „Dziecięca naiwność.” Barańczak, Stanisław. Tablica z Macondo. Londyn 1990.
 • Barańczak, Stanisław. „Mały, lecz maksymalistyczny manifest translatologiczny.” Barańczak, Stanisław. Ocalone w tłumaczeniu. Kraków: Wydawnictwo a5, 2004.
 • Carroll, John B. „Wprowadzenie.” Whorf, Benjamin L. Język, myśl i rzeczywistość. Tłum. Teresa Hołówka. Warszawa: PIW, 2002.
 • Fast, Piotr. „O granicach przekładalności.” Przekład artystyczny. T. 1: Problemy teorii i krytyki. Red. Piotr Fast. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1991.
 • Kurkowska, Halina, Stanisław Skorupka. Stylistyka polska. Zarys. Warszawa: PWN, 1959.
 • Lewicki, Roman. Obcość w odbiorze przekładu. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000.
 • Markowski, Michał P. „Badania kulturowe.” Burzyńska, Anna, Michał P. Markowski. Teorie literatury XX wieku. Kraków: Znak, 2006.
 • Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum. A University Grammar of English. Harlow: Longman, 1973.
 • Rosch, Eleanor. „Zasady kategoryzacji.” Tłum. Robert Balas. Psychologia poznawcza w trzech ostatnich dekadach XX wieku. Red. Zdzisław Chlewiński. Gdańsk: GWP, 2007. 409—430.
 • Tabakowska, Elżbieta. Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego. Kraków: PAN, 1985.
 • Tabakowska, Elżbieta. Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu. Tłum. Agnieszka Pokojska. Kraków: Universitas, 2001.
 • Tokarz, Bożena. „Między psychologicznym a socjologicznym aspektem przekładu.” Socjologiczne aspekty przekładu. Red. Piotr Fast. Katowice —Warszawa: Śląsk, 2004.
 • Wierzbicka, Anna. „Sapir a współczesne językoznawstwo.” Sapir, Edward. Kultura, język, osobowość. Tłum. Barbara Stanosz, Roman Zimand. Warszawa: PIW, 1978.
 • Wierzbicka, Anna. Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne. Tłum. Adam Głaz, Krzysztof Korżyk, Ryszard Tokarski. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006.
 • Zdunkiewicz-Jedynak, Dorota. Wykłady ze stylistyki. Warszawa: PWN, 2008.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-9417

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-252548a4-a980-4e05-a288-dac35792b162
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.