PL EN


2008 | 1(11) | 175-184
Article title

Zarządzanie ryzykiem katastroficznym w nieruchomościach

Authors
Content
Title variants
EN
Management of catastrophic risk in real estates
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca analizuje wpływ ryzyka na szeroko pojmowaną działalność gospodarczą oraz nieruchomości. Jej celem jest przybliżenie pojęcia „zarządzanie ryzykiem” i przedstawienie złożonego procesu zarządzania ryzykiem w organizacjach. Szczególny nacisk w opracowaniu został położony na ryzyko katastroficzne powodujące wysokie straty w nieruchomościach oraz zarządzanie nim poprzez ubezpieczenie.
EN
The paper analysis the influence of widely understood business activity and real estate matters. It brings closer the issue of ‘risk management’ and presents the complex process of risk management in organisations. The work pays special attention to catastrophic risk causing high losses in properties and risk management by insurance. Issues raised in the article constitute the authoress’ research and dissertation subject, where selected theses of the paper come from.
Year
Issue
Pages
175-184
Physical description
Dates
published
2008
Contributors
author
  • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, marzena.bac@mwse.edu.pl
References
  • Banasiński A. 1997. Ubezpieczenia gospodarcze. Warszawa: Poltext. ISBN 83-85366-54-7.
  • Błaszczuk D.J. 2001. Czy można skutecznie zarządzać ryzykiem? "Wiadomości Ubezpieczeniowe", nr 3/4.
  • Gniadek J., Lisowski J. 1997. Ubezpieczenia majątkowe. Wybrane problemy z teorii i praktyki ubezpieczeniowej. Poznań: Wydawnictwo Katalog. ISBN 83-906266-1-6.
  • Karlikowska B. 2001. Zarządzanie ryzykiem środowiska. "Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja", nr 9(57).
  • Monkiewicz J. (red.) 2000. Podstawy ubezpieczeń. T. 1. Warszawa: Poltext. ISBN 83-86890-79-7.
  • Ronka-Chmielowiec W. 2000. Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach. Wrocław: Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu. ISBN 83-7011-466-6.
  • Williams C.A. jr., Smith M.L., Young P.C. 2002. Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13791-6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2526dcea-f481-4bf1-808b-11121431fc22
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.