PL EN


2017 | 2 | 17–32
Article title

Tsunami – zagrożenie ekologiczne bezpieczeństwa powszechnego

Authors
Content
Title variants
EN
Tsunami – an ecological threat of the public safety
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Bezpieczeństwo powszechne zaliczane jest obecnie do kluczowych dziedzin bezpieczeństwa narodowego. Jego głównym celem staje się ochrona ludności przed skutkami różnego rodzaju zagrożeń, które mogą się pojawić na terytorium Polski, ale także poza jej granicami. Do tego typu zagrożeń można zaliczyć niewątpliwie fale tsunami, które są najczęściej następstwem trzęsień ziemi czy wybuchów podwodnych wulkanów. Autor w artykule podjął się próby analizy omawianego zjawiska z perspektywy bezpieczeństwa powszechnego.
EN
Public safety is included in the key areas of national security. The main objective is to protect the population against the effects of the various risks that may threaten Polish territory, but also territory outside Polish borders. In these type of threats we can undoubtedly include tsunami waves, which are often the consequence of earthquakes and eruptions of underwater volcanoes. In the article, the author attempts to analyze this phenomenon from the perspective of public safety.
Year
Issue
2
Pages
17–32
Physical description
Dates
published
2017-05-21
Contributors
References
 • 1. Zob.: Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej, red. B. Wiśniewski, S. Zalewski, Bielsko-Biała 2006, s. 32‒33.
 • 2. W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, Warszawa 2011, s. 56.
 • 3. Projekt ustawy o bezpieczeństwie obywateli z 2006 r., dostępny na stronie: http://orka.sejm. gov.pl/proc. nsf/projekty/805_p.htm (dostęp: 20.01.2017).
 • 4. Projekt ustawy o ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej z 2016 r., dostępny na stronie: www. ock.gov.pl/prawo/projekty_aktow_prawnych (dostęp 20.01.2017).
 • 5. Por.: Niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, red. S. Kowalkowski, Warszawa 2011.
 • 6. E. Nowak, M. Nowak, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2011, s. 127‒128.
 • 7. Por. P. Łuczyński, Problem tsunamitów. Dlaczego tak mało jest kopalnych osadów tsunami?, „Przegląd Geologiczny” 2012, t. 60, nr 11, s. 598–604.
 • 8. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3989752/tsunami.html (dostęp: 20.05.2014).
 • 9. M. Grad, Fale tsunami, Katedra Meteorologii i Oceanografii Nautycznej WM WSM w Gdyni, http://ocean.am.gdynia.pl/student/oceano1/falo/fal_tsun.html (dostęp: 20.05.2014).
 • 10. M. Graniczny, W. Mizerski, Katastrofy przyrodnicze, Warszawa 2009, s. 80.
 • 11. Tamże, s. 79.
 • 12. M. Grad, Fale tsunami…
 • 13. W. Szczuciński, Potencjalne skutki geologiczne i środowiskowe tsunami na wybrzeżu Bałtyku, [w:] Holoceńskie przemiany wybrzeży i wód południowego Bałtyku – przyczyny, uwarunkowania i skutki, red. K. Rotnicki, J. Jasiewicz, M. Woszczyk, Poznań‒Bydgoszcz 2008, s. 121–127.
 • 14. Opracowano na podstawie danych z NOAA's National Weather Service. www. tsunami.gov/ (dostęp: 20.05.2014).
 • 15. J-F. La Pérouse, A Voyage Around the World, t. 1, London 1799, s. 364–416. Zob.: E.W. Eickelberg, Lituya Bay, Gulf of Alaska, “U.S. Coast and Geodetic Survey FIELD ENGINEERS BULLETIN” No. 10, December 1936, dostępny na stronie: NOAA, http://www.history.noaa. gov/stories_tales/lituya.html (dostęp: 20.05.2014).
 • 16. http://en.wikipedia.org/wiki/Lituya_Bay (dostęp: 20.05.2014).
 • 17. Szerzej o mechanizmie powstania największej zanotowanej fali tsunami: G. Pararas-Carayannis, Mega-Tsunami 9 lipca 1958 roku w Lituya Bay, Alaska, Analiza mechanizmu, www.drgeorgepc. com /Tsuna-mi1958LituyaB.html (dostęp: 20.05.2014).
 • 18. Zob.: Tsunami w Polsce, za: www.ekologia.pl (dostęp: 15.04.2015).
 • 19. M. Graniczny, W. Mizerski, Katastrofy przyrodnicze…., s. 86.
 • 20. Podaję za: Badania: przez Bałtyk przeszło tsunami – przekazy kronikarzy potwierdzają się, PAP – Nauka w Polsce, http://naukawpolsce.pap.pl/ (dostęp: 15.04.2015).
 • 21. Za: Sejsmiczny Bałtyk, http://szkolnictwo.pl/ (dostęp: 15.04.2015).
 • 22. Za: Tsunami w Polsce, www.ekologia.pl (dostęp: 15.04.2015).
 • 23. Za: www.ndbc.noaa.gov/dart/dart.shtml (dostęp: 15.04.2015).
 • 24. Zob.: http://itic.ioc-unesco.org/index.php (dostęp: 15.04.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2543–7321
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2527be31-bbb8-41f1-a371-7f5da7964869
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.