PL EN


2017 | 41 | 173-184
Article title

Obsesja hazardu

Content
Title variants
EN
Gambling Obsession
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pośród współczesnych uzależnień, jakie dotykają coraz większą liczbę ludzi w różnym wieku, różnego wykształcenia i różnych zawodów, należy wymienić hazard. Ma on swoją bogatą historię sięgającą tysięcy lat przed naszą erą. Był on obecny we wszystkich starożytnych cywilizacjach. Hazardzistami byli tak sławni ludzie jak: Kartezjusz, Casanova, Fiodor Dostojewski, Tadeusz Boy-Żeleński czy Ludwik Solski. W Polsce pierwsze kasyno powstało w 1988 roku, zaś wydatki Polaków na hazard w 2007 roku sięgały 8 mld zł. Obecnie szerzy się tzw. e-hazard, który przyjmuje charakter patologiczny. Uzależnienie od hazardu niesie ze sobą liczne destrukcyjne konsekwencje w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i moralnym. Pomocne w poradzeniu sobie z hazardowym graniem są programy leczenie patologicznego hazardu. Powstają też Grupy Anonimowych Hazardzistów, zaś bliscy osób uzależnionych mogą uzyskać pomoc w grupach Gam-Anon.
EN
Gambling is an addiction which affects more and more people of different ages, educational level and occupation. It has a rich history which dates back thousands of years B.C. Gambling was present in all ancient civilisations. Several famous people, such as Descartes, Casanova, Fyodor Dostoyevsky, Tadeusz Boy-Żeleński and Ludwik Solski, were gamblers. The first gambling house was opened in Poland in 1988, and in 2007 Poles spent 8 billion zloty on gambling. Today we witness the spread of so called e-gambling, to an extent that is becoming pathological. Addiction to gambling has various destructive consequences in personal, family, social and moral life. There are helpful programmes of treatment for pathological gambling for those who suffer from it. There are also Anonymous Gamblers Groups, and relatives of addicted people can also get help in Gam-Anon groups.
Year
Issue
41
Pages
173-184
Physical description
Contributors
 • Wyższe Seminarium Duchowne Częstochowa
References
 • Jan Paweł II, „Redemptor hominis”. Encyklika poświęcona Jezusowi Chrystusowi jako Odkupicielowi, Wrocław 1994.
 • Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 2002.
 • Youcat. Katechizm Kościoła katolickiego dla młodych, Częstochowa 2011.
 • Literatura przedmiotowa:
 • Baumeister, R. F. – Heatherton, T. F. – Tice, D. M., Utrata kontroli: jak i dlaczego tracimy zdolności samoregulacji?, Warszawa 2000, s. 265-269.
 • Dzik, B. Hazard, w: Psychologia ekonomiczna, red. T. Tyszka, Gdańsk 2004, s. 567-599.
 • Ginowicz, H., Hazardzista u terapeuty – problem czy wyzwanie?, „Świat Problemów”, 3 (2004), s. 32-37.
 • Hazard, red. I. Niewiadowska – M. Brzezińska –B. Lelonek, Lublin 2005.
 • Kitowicz, J., Opis obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III, opr. M. Janik, Kraków 1925.
 • Lelonek-Kuleta, B., Jak pracować z patologicznym hazardzistą? Doświadczenia francuskie i polska praktyka, cz. 2), „Świat Problemów”, 9 (2001), s. 28-32.
 • Lelonek-Kuleta, B., Pacjent nałogowo uprawiający hazard, „Świat Problemów”, 7 (2011), s. 27-30.
 • Porzeziński, R., Życie z graj-dołku, „Świat Problemów”, 3 (2009), s. 28-30.
 • Pospiszyl, I., Patologie społeczne, Warszawa 2008.
 • Prajsner, M., Nałogowy hazard, „Remedium”, 6 (2012), s. 1-3.
 • Skowron, A., ABC zachowań ryzykownych, „Remedium”, 3 (2009), s. 16-17.
 • Woronowicz, B.T., Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Poznań 2009.
 • Hazard – definicja długa, [w:] http://www.osrodekocalenie.pl/uzaleznienie-przeglad/92-hazarddefinicja-dluga [06.01.2018].
 • Historia zakładów sportowych, [w:] https://strategiebukmacherskie.wordpress.com/wszystko-dlapoczatkujacych/historia-zakladow-sportowych/ [07.01.2018].
 • Woronowicz B.T., Hazard – nowym wyzwaniem dla terapeutów, [w:] http://www.fundacjalotto.pl/wpcontent/uploads/BW_Hazard-nowym-wyzwaniem.pdf [08.01.2018].
 • http://www.alislam.pl/islam/zarys_islamu/zakazy_apsolutne_w_islamie [06.01.2018]. https://wowcenter.pl/ [07.01.2018]. http://www.anonimowihazardzisci.org/ [08.01.2018].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25292d1e-d85f-4e3a-81bc-a6b52f499602
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.