PL EN


2015 | 44 cz. 1 | 383-394
Article title

Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych w gospodarce łowieckiej

Content
Title variants
EN
Application of Modern Information Technologies in Hunting and Game Management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy jest przedstawienie wpływu nowoczesnych technologii na szeroko rozumianą gospodarkę łowiecką w Polsce i na świecie na przykładzie wybranych krajów. Zaprezentowano różnego rodzaju rozwiązania praktyczne coraz częściej z powodzeniem stosowane w miejsce dotychczasowych (takie jak identyfikacja i znakowanie za pomocą systemów radiotelemetrycznych, GPS, GSM czy też RFID). W pracy jako metodę badawczą zastosowano analizę literaturową oraz badania terenowe przeprowadzone we współpracy ze specjalistami z wiodących ośrodków badawczych w Polsce (m.in. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Stacji Badawczej PZŁ Czempiń).
EN
The aim of the paper is to present the impact of state-of-the-art technologies on broadly understood hunting management in Poland and abroad. The study is illustrated with examples from several countries. The author deals with practical solutions increasingly successfully applied in the sustainable hunting industry such as the identification and marking of game with radiotelemetric, RFID, GPS or GSM systems. The paper is based on the analysis of pertinent literature and field research carried out in cooperation with specialists from leading research centers in Poland (e.g. Poznań University of Life Sciences, Research Center in Czempiń).
Year
Volume
Pages
383-394
Physical description
Contributors
 • Katedra Nauk o Zarządzaniu, Wydział Zarządzania i Logistyki Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu, marek. matulewski@gmail.com
References
 • Adams L.G., Singer F.G., Dale B.W., 1995, Caribou calf mortality in Denali National Park, „Journal of Wildlife Management”, Alaska, http://dx.doi.org/10.2307/3802467.
 • Angryk R., 2005, Systemy informatyczne i e-gospodarka [w:] Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce, red. E. Kolbusz, W. Olejniczak, Z. Szyjewski, PWE, Warszawa.
 • Anioł-Zielińska M., 2014, Czy warto układać sztuczne ścieżki tropowe, „Brać Łowiecka”, nr 3.
 • Cochran C.C., Lord R.D., A radio-tracking system for wild animals, „Journal od Wildlife Management ” 27, http://dx.doi.org/10.2307/3797775.
 • Coren S., 2007, Jak rozmawiać z psem, Galaktyka, Łódź.
 • Drab-Kurowska A., 2008, Wykorzystanie nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwie usługowym [w:] Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, red. C.F. Hales, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszow-skiego, Rzeszów.
 • Ejsmond J. (red.), 1930, Poradnik. Kalendarz myśliwski na 1930 rok, Piotr Pyz i S-ka, Warszawa.
 • Frankiewicz E., 1972, Psy myśliwskie i ich układanie, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 • Haber A., Pasławski T., Zaborowski S., 1979, Gospodarstwo łowieckie, PWN, Warszawa.
 • Haber A., 1961, Gospodarstwo łowieckie, PWN, Warszawa.
 • Herreros J., 2001, Każdy pies to potrafi. Sport z psem, DELTA, Warszawa.
 • Jullien J.M., Vassant J., Brandt S., 1990, An extensible transmitter collar designed for wild boar, Gibier Faune Sauvage 7.
 • Kamieniarz R., 2013, Struktura krajobrazu rolniczego a funkcjonowanie populacji sarny polnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 • Kozłowski W., 1996, Pierwsze początki terminologii łowieckiej, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Krawczyński W., 1947, Łowiectwo. Podręcznik dla leśników i myśliwych, Wydawnictwo Spółdzielni „LAS”, Warszawa.
 • Król M., 2014, Posokowce, Egros, Warszawa.
 • Krzemień M.P., 1986, 1000 słów o łowiectwie, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa.
 • Mech L.D., 1983, A Handbook of Animal Radio-Tracking, University of Minneapolis Press, Minneapolis.
 • Miszewski H. (red.), 1955, Przewodnik – informator łowiecki, wyd. II poprawione, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze Leśne, Warszawa.
 • Najmovana D., Humpal Z., 1983, Psy rasowe, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 • Okarma H., Tomek A., 2008, Łowiectwo, Wydawnictwo Edukacyjno-Naukowe H2O, Kraków.
 • Petzal D.E., 1988, The Complete Book of Hunting, Gallery Books, New York.
 • Rodgers L.M., Cheeseman C.L., Mallinson P.J., 1997, The demography of a highdensity badger population in the west of England, „Journal of Zoology”, London.
 • Ronald P., Larkin AR., Diehl R.H., 1996, Performance of a Non-Rotating Direction-Finder for Automatic Radio Tracking, „Journal of Field Ornithology”, Vol. 67, No. 1, Winter.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz z dnia 23 marca 2005 roku (Dz.U. nr 61, poz. 548 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz.U. z 2013 r., poz. 889).
 • Samuel M.D., Fuller M.R., 1996, Wildlife Radiotelemetry. The Wildlife Society, Bethesda.
 • Singer F.J., Hartaing A., Symonds K.K., Coughenour M.B., 1997, Density, dependence, compensation, and environment effects on elk calf mortality in Yellownstone National Park, „Journal of Wildlife Management” 61.
 • Strathearn S.M., Lotimer J.S., Kolenosky G.B., Lintack W.M., 1984, An expanding break-away radio collar for back bear, „Journal of Wildlife Management” 48.
 • Szałapak E., 2004, Słownik myśliwego, AMIA, Wrocław.
 • Szewczyk A., 2007, Społeczeństwo informacyjne – nowa jakość życia społecznego [w:] Społeczeństwo informacyjne – problemy rozwoju, red. A. Szewczyk, Difin, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo Łowieckie (Dz.U. z 1995 r., nr 147, poz. 713 z późn. zm.).
 • White G.C., Garrott R.A., 1990, Analysis of Wildlife Radio – Tracking Data, Academic Press, San Diego.
 • www.bip.poznan.pl/bip/sprawy/oplata-od-posiadania-psow,1727.
 • www.hillspet.pl/pl-pl/dog-mature/caring-for-mature-adult-dog.html.
 • www.pzlow.pl/palio/html.run?_Instance=www&_PageID=5&_RowID=461&cms=yes& _C=C_DZIALY.HODOWLA.STATYSTYKI&_rC=C_DZIALY.HODOWLA&_Ch eckSum=2055150485.
 • www.pzlow.pl/palio/html.run?_Instance=www&_PageID=5&newser=no&_rC=C_DZI ALY.KYNOLOGIA.PSY_MYSLIWSKIE&_C=C_DZIALY.KYNOLOGIA.PSY_ MYSLIWSKIE.UZYTKOWE&_Lang=pl&_CheckSum=-1509693853.
 • www.sm.poznan.pl/mim/straz/chipowanie-i-rejestracja-psow,p,2322,6556,14708.html.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25293b4c-ba02-443e-9fb2-42260e80732d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.