PL EN


Journal
2013 | 12(19) | 88-101
Article title

Maska i demistyfikacja. Wątki autobiograficzne we współczesnych polskich filmach dokumentalnych

Content
Title variants
EN
Mask and demystification. Autobiographical motifs in contemporary Polish documentaries
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Nowadays, more and more documentary films possess autobiographical components. Czermińska enumerates three types of autobiography: testimony, confession and challenge. The author of this article analyzes three contemporary polish documentaries – Bławut’s Szczur w koronie, Cuske’s Pamiętaj, abyś dzień święty święcił, Koszałka’s Takiego pięknego syna urodziłam - by these categories. All of these documentaries mask the subjectivity of autobiographical types of film in different ways. Bławut’s and Cuske’s films mask it by focusing on other persons and hiding themselves behind the theme. In turn, Koszałka exhibits the role of medium in the process of filmmaking and indicates opaqueness of documentary. Nevertheless, this type of film – where a personal experience is highlighted – is nowadays one of the most popular. Bill Nichols called this mode of documentary - performative. These type of films favor the local over the universal.
Journal
Year
Issue
Pages
88-101
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
References
 • Przylipiak Mirosław. 2004. Poetyka filmu dokumentalnego. Gdańsk-Słupsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku.
 • Czermińska Małgorzata. 2009. O autobiografii i autobiograficzności. W Autobiografia, s. 13. Słowo/obraz terytoria.
 • Czermińska Małgorzata. 1982. Postawa autobiograficzna. W Studia o narracji, s. 223. Ossolineum.
 • Gusdorf Georges. 2009. Warunki i ograniczenia autobiografii. W Autobiografia, s. 28. Słowo/obraz terytoria.
 • Lejeune Philippe. 2001. Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii. Kraków: Universitas.
 • Hendrykowski Marek. 1988. Autor jako problem poetyki filmu. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
 • Bass Warren. 1992. Obiektywność filmowa a styl wizualny. W Panorama współczesnej myśli filmowej. Kraków: Universitas.
 • Lane Jim. 2002. The Autobiographical Documentary in America. Wisconsin: Univ of Wisconsin Press.
 • Świrek Krzysztof. 2010. "Prawda i empatia". Kino 6: 44.
 • Stasiak Małgorzata. 2009. "Podobni, ale inni. O działalności Jacka Bławuta i Marcela Łozińskiego". Kino 11: 41.
 • Bławut Jacek. 2010. Bohater w filmie dokumentalnym. Koncepcja autorska. Łódź: Wydawnictwo PWSFTviT.
 • Czermińska Małgorzata. 2000. Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie i wyzwanie. Kraków: Universitas.
 • Kozubek Małgorzata. 2011. "(Auto)terapeutyczny wymiar „rodzinnych”> filmów Marcina Koszałki". Kwartalnik Filmowy 73: 53.
 • Grzela Remigiusz. 2000. "Nie można udawać, że wszystko jest piękne". Kino 6: 9.
 • Piotrowska Anita. 2000. "Wiwisekcja". Tygodnik Powszechny 8: 13.
 • Mąka-Malatyńska Katarzyna. 2005. Trzy szkoły opowiadania o świecie i człowieku. W Klucze do rzeczywistości. Szkice i rozmowy o polskim filmie dokumentalnym po roku 1989, s. 45-46. Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Lebecka Magda. 2005. "Bronię się kamerą". Kino 1: 9.
 • Godzic Wiesław. 2004. Telewizja i jej gatunki po »Wielkim Bracie«. Kraków: Universitas.
 • Debord Guy. 2006. Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Baudrillard Jean. 1988. Precesja symulakrów. W Postmodernizm: Antologia przekładów, s. 175-189. Wydawnictwo Baran i Suszczyński.
 • Dąbrowski Mieczysław. 2001. (Auto)-biografia, czyli próba tożsamości. W Autobiografizm: przemiany-formy-znaczenia, s. 53. Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Ruby Jay. 2005. The Image Mirrored: Reflexivity and the Documentary Film. W New Challenges for Documentary, s. 35. Manchester University Press.
 • Hendrykowski Marek. 2007. Biografizm jako dążenie kina współczesnego. W Biografistyka filmowa. Ekranowe interpretacje losów i faktów, s. 13. Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kasperski Edward. 2001. Autobiografia. Sytuacja i wyznaczniki formy. W Autobiografizm: przemiany – formy – znaczenia, s. 13. Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Zieniewicz Andrzej. 2001. Obecność autora. Style rzeczywistości w sylwie współczesnej. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Nichols Bill. 2013. Typy filmu dokumentalnego. W Metody dokumentalne w filmie, s. 38. Wydawnictwo Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera.
 • Rorty Richard. 1999. Obiektywność, relatywizm i prawda. Warszawa: Aletheia.
 • Rutkowska Teresa. 2007. "W kierunku kina performatywnego. Od Luisa Buñuela do Michaela Moore’a". Kwartalnik Filmowy 60: 112.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2529846a-df73-4dbf-858c-1c44a225bd3e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.