PL EN


2014 | 7 | 2(13) | 135-160
Article title

Przywilej biblioteczny a prawo do wynagrodzenia za wypożyczenia biblioteczne (public lending right)

Content
Title variants
EN
Przywilej biblioteczny a prawo do wynagrodzenia za wypożyczenia biblioteczne (public lending right)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł 28 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. zezwala instytucjom takim jak biblioteki, archiwa i szkoły na nieodpłatne udostępnianie egzemplarzy utworów (tzw. przywilej biblioteczny). Jednak Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich Nr 92/100 z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej (wersja ujednolicona: 2006/115/WE) wprowadza konieczność wynagradzania z tytułu publicznego użyczania egzemplarzy utworów chronionych (tzw. public lending right). Na przełomie 2013 i 2014 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadziło szereg konsultacji w ramach Forum Prawa Autorskiego dotyczących nowelizacji prawa autorskiego, w tym przede wszystkim wprowadzenia wynagrodzenia za wypożyczenia biblioteczne. Artykuł przybliża stanowiska organizacji bibliotekarskich i środowiska wydawców w tym zakresie.
EN
The directive 2006/115/EC on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property introduces the need to implement remuneration for public lending of copies of protected works (public lending right). Based on the Directive, the author has an exclusive right to authorize or prohibit public lending of originals and copies of copyrighted works. The Directive gives the possibility to derogate from the exclusive public lending right in terms of lending library, provided that at least authors obtain remuneration for such a lending. At the turn of 2013 and 2014, the Ministry of Culture and National Heritage conducted a series of consultations in the framework of the Forum of Copyright for the amendment of copyright law, in particular the introduction of remuneration for lending by libraries.
Year
Volume
7
Issue
Pages
135-160
Physical description
Dates
published
2014-12
Contributors
 • Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, tai@umk.pl
References
 • [Stanowisko Biblioteki Narodowej] [online]. Prawo autorskie i medialne. Forum Prawa Autorskiego [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.prawoautorskie.gov.pl/media/trzecie_forum/wyniki_konsultacji_/Implementacja_wynagrodzenia_z_tytulu_public_lending_right_BN.pdf.
 • [Stanowisko końcowe organizacji bibliotekarskich] [online]. Prawo autorskie i medialne. Forum Prawa Autorskiego [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.prawoautorskie.gov.pl/media/trzecie_forum/wyniki_konsultacji_/Stanowisko_koncowe_organizacji_bibliotekarskich.pdf.
 • [Stanowisko SAIW „Polska Książka”] [online]. Prawo autorskie i medialne. Forum Prawa Autorskiego [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.prawoautorskie.gov.pl/media/trzecie_forum/wyniki_konsultacji_/III_FPA_-_uwagi_SAIW.pdf.
 • Burba Anna, Kiedy i jak? Public Lending Right w Polsce [online]. Rynek-Ksiazki.pl [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://rynekksiazki.pl/-biblioteka-analiz_1/wydanie_381/kiedy-i-jak_32346.html.
 • Burba Anna, Na co pozwala bibliotekom prawo autorskie? Wyjątki biblioteczne w prawie unijnym, polskim, niemieckim i na forum międzynarodowym [online]. Rynek-Ksiazki.pl [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://rynek-ksiazki.pl/-biblioteka-analiz_1/wydanie_441/na-co-pozwala-bibliotekom-prawo-autorskie_36110.html.
 • Burba Anna, PLR – dlaczego i na co czekamy? [online]. Rynek-Ksiazki.pl [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://rynekksiazki.pl/-biblioteka-analiz_1/wydanie_441/plr---dlaczego-i-na-co-czekamy_36103.html?smscode=QIKSYRBK#access.
 • Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym. „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej” [online]. L 167, 22/06/2001 P. 0010 – 0019 [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:PL:HTML.
 • Dyrektywa 2006/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej (wersja ujednolicona).
 • „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej” [online]. L 376, 27/12/2006 [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32006L0115.
 • Forum Prawa Autorskiego. Piąte spotkanie przed nami [online]. Rynek-Ksiazki.pl [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://rynek-ksiazki.pl/szukaj/forum-prawa-autorskiego_36848.html.
 • Forum Prawa Autorskiego. Za nami trzecia odsłona [online]. Rynek-Ksiazki.pl [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://rynek-ksiazki.pl/szukaj/forum-prawa-autorskiego_35891.html.
 • Implementacja Dyrektywy 2006/115/WE w zakresie prawa do wynagrodzenia za wypożyczenia biblioteczne (public lending right) [online]. Prawo autorskie i medialne. Forum Prawa Autorskiego [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.prawoautorskie.gov.pl/media/trzecie_forum/Implementacja_wynagrodzenia_z_tytulu_public_lending_right.pdf.
 • Korzystanie z książek i prasy a prawa autorów i wydawców – sytuacja w Polsce na tle europejskim 5–6 kwietnia 2011 r. [online]. Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.copyrightpolska.pl/pl/3/179/125/Konferencja-56042011.
 • Kurowska Anna, Problem implementacji dyrektywy 2006/11 5/WE w zakresie public lending right. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” [online] 2009, z. 105 [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.lex.pl/akt/-/akt/problem-implementacji-dyrektywy-2006115we-w-zakresie-publiclending-right.
 • Materiały dodatkowe w sprawie public lending right. Tł. Adam Lenarczyk, Wer. Barbara Szczepańska [online]. IFLA Committee on Copyright and Other Legal Matters, kwiecień 2005 [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ifla.org/files/assets/clm/position_papers/ifla-position-on-public-lending-right-2005_background-pl.pdf.
 • Materiały prasowe [online]. Prawo autorskie i medialne. Forum Prawa Autorskiego [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.prawoautorskie.gov.pl/media/materialy_prasowe_5_forum.pdf.
 • Odbyło się piąte Forum Prawa Autorskiego [online]. Prawo autorskie i medialne. Forum Prawa Autorskiego [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.prawoautorskie.gov.pl/pages/posts/odbylo-siepiate-forum-prawa-autorskiego-490.php.
 • Odbyło się trzecie Forum Prawa Autorskiego [online]. Prawo autorskie i medialne. Forum Prawa Autorskiego [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.prawoautorskie.gov.pl/pages/posts/odbylo-sie-trzecie-forum-prawa-autorskiego-357.php.
 • PLR international [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.plrinternational.com.
 • Poland [online]. PLR international [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.plrinternational.com/established/plradministrators/poland.htm.
 • Powraca kwestia PLR [online]. Rynek-Ksiazki.pl [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://rynek-ksiazki.pl/szukaj/powracakwestia-plr_34164.html.
 • Prawo autorskie i medialne [online]. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.prawoautorskie.gov.pl/.
 • Public Lending Right a Polska [online]. Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.copyrightpolska.pl/docs/plr_polska.pdf.
 • Publikujemy stanowiska na temat dozwolonego użytku publicznego [online]. Prawo autorskie i medialne. Forum Prawa Autorskiego [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.prawoautorskie.gov.pl/pages/posts/publikujemy-stanowiska-na-temat-dozwolonego-uzytkupublicznego-395.php.
 • Są już dostępne materiały na trzecie Forum Prawa Autorskiego [online]. Prawo autorskie i medialne. Forum Prawa Autorskiego [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.prawoautorskie.gov.pl/pages/posts/sa-juz-dostepne-materialy-na-trzecie-forum-prawa-autorskiego-353.php.
 • Specjalna „Biblioteka Analiz”. SAiW „Polska Książka” w roli głównej [online]. Rynek-Ksiazki.pl [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://rynek-ksiazki.pl/szukaj/specjalna--biblioteka-analiz_32248.html.
 • Stankiewicz Piotr, Dozwolony użytek publiczny i opłaty od wypożyczeń bibliotecznych [online]. Prawokultury.pl [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://prawokultury.pl/newsy/dozwolony-uzytekpubliczny-i-oplaty-od-wypozyczen-/.
 • Stanowisko IFLA w sprawie public lending right [online]. IFLA Committee on Copyright and Other Legal Matters, kwiecień 2005 [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ifla.org/files/assets/clm/position_papers/ifla-position-on-public-lencling-right-2005-pl.pdf.
 • Stanowisko PIK w sprawie PLR FORUM PA III [online]. Prawo autorskie i medialne. Forum Prawa Autorskiego [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.prawoautorskie.gov.pl/media/trzecie_forum/wyniki_konsultacji_/Stanowisko_PIK_w_sprawie_PLR_FORUM_PA_III_.pdf.
 • Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.copyrightpolska.pl/pl/2/84/1/Stowarzyszenie-Autorow-i-Wydawcow-COPYRIGHTPOLSKA.
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994, Nr 24, poz. 83.
 • Wraca temat public lending right. Ustawa w sprawie dzieł osieroconych jesienią [online]. Rynek-Ksiazki.pl [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://rynek-ksiazki.pl/szukaj/wraca-temat-publiclending-right_34079.html.
 • Wypożyczanie książek bez opłat. MKiDN analizuje sytuację i szuka rozwiązań [online]. Rynek-Ksiazki.pl [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://rynek-ksiazki.pl/szukaj/wypozyczanie-ksiazek-bezoplat_29872.html.
 • Wyzwania dla państwa i wydawców. Po spotkaniu branżowym PIK [online] Rynek-Ksiazki.pl [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://rynek-ksiazki.pl/szukaj/wyzwania-dla-panstwa-i-wydawcow_30107.html.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-252a300b-72b6-47d1-b9f7-e41048dd019b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.