PL EN


2013 | 916 | 83-94
Article title

Metoda k-średnich w segmentacji emerytów na podstawie priorytetów życiowych

Title variants
EN
The k-means Method in the Segmentation of Retirees on the Basis of Life Priorities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule porównano wyniki segmentacji emerytów metodą k-średnich na podstawie zestawu zmiennych behawioralnych oraz zestawu zmiennych behawioralnych i demograficzno-ekonomicznych. Posługując się zestawem cech behawioralnych, otrzymano segmenty emerytów wykazujące znaczne różnice w zakresie priorytetów życiowych oraz stosunkowo niewielkie różnice w zakresie profili demograficzno-ekonomicznych. Z kolei w przypadku segmentacji opartej na połączonym zestawie zmiennych behawioralnych oraz demograficzno-ekonomicznych większy wpływ na ostateczny wynik grupowania wywierały cechy demograficzno-ekonomiczne. Segmenty emerytów stały się łatwiej identyfikowalne, jednak różnice w zakresie cech behawioralnych uległy zmniejszeniu.
EN
The article compares the results of the segmentation of retirees done using the k-means method on the basis of a set of behavioural variables and a combined set of behavioural, demographic and economic variables. On the basis of the behavioural set, segments of retirees which showed significant differences in the area of life priorities were obtained. Between these groups there were relatively small differences in their demographic and economic profile. In the case of the segmentation done on the basis of the combined set of variables, the results of segmentation were influenced to a greater extent by the demographic and economic variables. The segments of retirees became more easily identifiable, but the differences in the area of behavioural features decreased.
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Badań Rynku i Usług, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland , i.olejnik@ue.poznan.pl
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Badań Rynku i Usług, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland , r.skikiewicz@ue.poznan.pl
References
 • Balicki A. [2009], Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Blashfield R.K. [1976], Mixture Model Tests of Cluster Analysis: Accuracy of Four Agglomerative Hierarchical Methods, „The Psychological Bulletin”, vol. 83, nr 3.
 • Bombol M., Słaby T. [2011], Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków [2011], red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Fatuła D. [2010], Zachowania polskich gospodarstw domowych na rynku finansowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Jurek Ł. [2012], Ekonomia starzejącego się społeczeństwa, Difin, Warszawa.
 • Kaczmarczyk S. [2007], Zastosowania badań marketingowych. Zarządzanie marketingowe i otoczenie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Migut G. [2004], Jak znaleźć grupy podobnych klientów, czyli metody segmentacji, http://www.statsoft.pl/czytelnia/finanse/pdf/04segment.pdf (dostęp: 5.10.2013).
 • Olejnik I. [2012], Zachowania emerytów w Polsce – determinanty i segmentacja [w:] Zachowania konsumenckie – badania, uwarunkowania, różnice, t. 1, „Handel Wewnętrzny”, maj–czerwiec.
 • Psychologia ekonomiczna [2004], red. T. Tyszka, GWP, Gdańsk.
 • Rondan-Cataluna F.J., Sanchez-Franco M.J., Villarejo-Ramos A.F. [2010], Searching for Latent Class Segments in Technological Services, „The Service Industries Journal”, vol. 30, nr 6.
 • Rószkiewicz M. [2002], Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rószkiewicz M. [2011], Analiza klienta, SPSS Polska, Kraków.
 • Rujasiri P., Chomtee B. [2009], Comparison of Clustering Techniques for Cluster Analysis, http://kasetsartjournal.ku.ac.th/kuj_files/2009/a0912091419338281.pdf (dostęp: 5.12.2013).
 • Sagan A. [2004], Badania marketingowe: podstawowe kierunki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Sudbury L., Simcock P. [2009], A Multivariate Segmentation Model of Senior Consumers, „Journal of Consumer Marketing”, vol. 26, nr 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-252c7648-7e0e-49aa-babf-450c7a05e538
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.