PL EN


2013 | 8 | 1 | 121-132
Article title

Modlitewne świadectwa wojny i niewoli

Authors
Content
Title variants
EN
Praying testimony of war and slavery
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Barbara Wachowicz, in a two-volume oral tale of a four-volume edition of The Faithful River of Scouting, quoted six prayers - testimonies of an extraordinary trust in God of the novels’ characters in their difficult moments while dealing with death. Their origin is unique for Poland, just after the January Uprising, when the participants of the uprising were deported to Siberia. Some of the prayers were created during the Second World War. Those written down by Barbara Wachowicz ‘Rising the Soul up to God’ confirm deep religiosity of those praying and great commitment to the country matters. They present the hardest fight- to stay loyal and human at the inhuman time. Three prayers, presented in the books, are addressed to God, three to Mary. The one who prays is a participant of the January Uprising and his spiritual heirs - Jan Romocki’s grandson alias Bonaventura, a lieutenant of Armia Krajowa, a poet, Marta Fedorowicz - a nurse of 34 Regiment of 9th Divison of AK, Krzysz¬tof Kamil Baczynski - a poet, a cadet, a soldier of AK. There is also a prayer of a mother- Jadwiga Romocka, who lost her sons in the Warsaw Uprising. According to John Paul II, Poles regarded homeland as a common good and great responsibility. The prayers analysed above indicate that Poles always had the courage to defend their homeland with a great sacrifice. The love to the country was expressed in prayers of the characters and it was always paramount.
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
121-132
Physical description
Contributors
author
  • Filologiczne Studium Doktoranckie UG
References
  • Bartnik Ks. Cz.S., Polska religijność katolicka, „Cywilizacja. O nauce, moralności, sztuce i religii” 2011.
  • Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005.
  • Jochymek R., W zwierciadle biografii. Współczesna polska biografia literacka na przykładzie utworów Joanny Siedleckiej, Agaty Tuszyńskiej, Barbary Wachowicz, Warszawa 2004.
  • Krąpiec M.A., Człowiek i kultura, Lublin 2008.
  • Olszewska B., Formy modlitewne w kształceniu polonistycznym licealisty, [w:] Język – szkoła – religia. Księga referatów z konferencji w Pelplinie 7 kwietnia 2006, t. 2, Pelplin 2006.
  • Wachowicz M.A., To „Zośki” wiara! Gawęda o Harcerskim Batalionie Armii Krajowej „Zośka”, seria: Wierna rzeka harcerstwa, Warszawa 2005.
  • Wilk Ks. W., Z tajników lirycznego dialogu z Bogiem „Zeszyty Naukowe KUL”, Lublin, VI, nr 1(21), 1963.
  • Wyka K., Posłowie, [w:] K.K. Baczyński, Utwory wybrane, Kraków 1973.
  • http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkIV-1wst.htm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2531e189-ada8-470d-ab5c-909540707092
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.