PL EN


2007 | 5 | 205-214
Article title

Poza zasadą przepisywania. O możliwości badania historii komizmu literackiego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper asks if there is possibility to study historicity of the comic literature. The classical, romantic, modern and postmodern literary discourses neglected the problem of this kind of historicity. The author suggests however that such historicity is being experienced and is connected with the unconsciuosness of the reader's culture. When the comical literature of the past is experienced as the comical it becomes a vehical of the knowlegde of the historical states of literature. These states are partially conscious and partially unconscious so they demand interpretation taking place at the border of the present (conscious of the culture) and the past (unconsciuois of the culture). The comic breaks textual universum of the reader and enables a momentary insight into the histori-cal, non-textual dimension of the literature.
Keywords
Year
Volume
5
Pages
205-214
Physical description
Oryginalny artykuł naukowy
Dates
published
2007-12-01
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
References
 • F. Ankersmit, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii. Kraków 2004
 • A. Bobkowski, Szkice piórkiem (Francja 1940-1944). T. 2. Paryż 1957
 • S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski. Studia u strukturze duszy kulturalnej. Lwów 1910
 • K. Dunin, Karoca z dyni. Warszawa 2000
 • S. Freud, Dowcip i jego stosunek do nieświadomości. Tłum. R. Reszke. Warszawa 1993
 • N. Frye, Anatomy of Criticism. Four Essays. Princeton 1971
 • T. Kostkiewiczowa, Historia literatury w przebudowie. „Teksty Drugie” 2005, nr 1-2
 • J-F. Lyotard, Przepisać nowożytność. W zb.: Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów. Red. S. Czerniak i A. Szahaj. Warszawa 1996
 • J-L. Nancy, Dziki śmiech w gardzieli śmierci. Tłum. T. Załuski. „Kresy” 2002, nr 1
 • L. Patterson, Literary History. W zb.: Critical Terms for Literary Study. Eds. F. Lentric-chia and Th. McLaughlin. Chicago 1995
 • J. Stempowski, Pan Jowialski i jego następcy. Rzecz o perspektywach śmiechu szlachec-kiego. Szkic literacki. Warszawa 1931
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1643-4668
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-253ceb8c-3181-4d26-a7ed-4df0d418a5e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.