PL EN


2014 | 1(31) |
Article title

Zróżnicowanie dobrobytu wiejskich gospodarstw domowych w Polsce w 2012 roku

Content
Title variants
EN
Differentiation of welfare of rural households in Poland in 2012
Languages of publication
Abstracts
EN
The subject of the research in focus was the material welfare of households. In particular, there were analysed the level and differentiation of the welfare of rural households in 2012, after more than twenty years of developing of market economy in Poland. In addition, there was examined the relationship between income, consumer spending and household equipment and the level and differentiation of measures of the welfare distinguished by the criterion of the main sources of income of households groups. In the study both econometrical and statistical analysis was used. The study was based on primarily source of information coming from the panel study of household budgets conducted by the Central Statistical Office, as well as the data contained in the statistical yearbooks of the Republic of Poland.
PL
Przedmiotem badań przedstawionych w niniejszym artykule był dobrobyt gospodarstw domowych, rozumiany w wąskim znaczeniu, czyli dobrobyt materialny. W szczególności analizie poddano poziom i zróżnicowanie dobrobytu wiejskich gospodarstw domowych w 2012 roku, czyli po ponad dwudziestoletnim okresie rozwoju gospodarki rynkowej w Polsce. Ponadto zbadano związek miedzy dochodami, wydatkami konsumpcyjnymi i wyposażeniem gospodarstw domowych oraz poziom i zróżnicowanie tych mierników dobrobytu, wyróżnionych według kryterium głównego źródła dochodów grup gospodarstw domowych. W badaniach zastosowano modelowanie ekonometryczne i analizę statystyczną. W pracy wykorzystano przede wszystkim informacje źródłowe z badań panelowych budżetów gospodarstw domowych, prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny, a także dane zawarte w Rocznikach Statystycznych GUS.
Contributors
  • Uniwersytet Opolski
References
  • Barr N., 1993. Ekonomika polityki społecznej. Wyd. AE, Poznań.
  • Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U., 2009. Kształtowanie siępoziomu i zróżnicowania docho-dów gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2007 na tle przemian demograficzno-społecznych. Uniwersytet Opolski, Opole.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25468db5-2970-4b84-ae06-5e9a7d6ff48e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.