PL EN


2015 | 15 | 383-394
Article title

Z obserwacji nad przekładem środowiskowym w kontekście komunikacji językowej

Authors
Title variants
EN
A few reflections on community interpretingin the context of linguistic communication .
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper constitutes an attempt to present problems encountered by the translator when he performs community interpreting .The omnipresence of expressions from youth jargon may disturb the process of effective communication which is the main aim of every translation process.
Year
Volume
15
Pages
383-394
Physical description
Contributors
References
 • Baney J., 2009,Komunikacja interpersonalna, Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
 • Baniecka E., 2008,Gwara młodzieżowa jako odmiana współczesnej polszczyzny – próba charakterystyki, Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. V, Gdańsk,s. 157–169.
 • Grabias S., 1994,Język w zachowaniach społecznych, Lublin.
 • Grabias S., 2001,Środowiskowe i zawodowe odmiany języka – socjolekty, [w:] Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin, s. 235–253.
 • Hejwowski K., 2006,Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa.
 • Kalita M., 2011,Funkcjonowanie młodzieżowego żargonu we współczesnej ruszczyźnie, „Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego”, Nr 1 (1), s. 35–40.
 • Kiełbawska A., 2012,Funkcje komunikacji niewerbalnej w interakcji mówcy i tłumacza, Kraków.
 • Kościałkowska-Okońska E., 2008,Kryteria jakości w ewaluacji przekładu ustnego, [w:] Rocznik przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, pod red. E. Kościałkowskiej-Okońskiej, L. Zielińskiego, Toruń, s. 105–116.
 • Mała encyklopedia przekładoznawstwa, 2000, pod red. U. Dąmbskiej-Prokop, Częstochowa.
 • w języku, tekście i komunikacji IV, Metafory i amalgamaty pojęciowe, pod red. M. Cichmińsiej, I. Matusiak-Kempy; Olsztyn, s. 169–176.
 • Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, 2004, Tom 1–8, Warszawa.
 • Pisarkowa K., 1978,Zdanie mówione a rola kontekstu, [w:] Studia nad składnią polszczyzny mówionej. Księga referatów konferencji poświęconej składni i metodologii badań języka mówionego (Lublin 6–9 X 1975), pod red. T. Skubalanki,Wrocław.
 • Tryuk M., 2006,Przekład ustny środowiskowy, Warszawa.
 • Tryuk M., 2012,„Ty nic nie mów, ja będę tłumaczył” O etyce w tłumaczeniu ustnym, Warszawa.
 • Елистратов В.С., 1994, Словарь московскогоарго(материалы1980–1994гг.),Москва.
 • Елистратов В.С., 2000, Словарь русского арго(материалы1980–1990-х гг.),Москва.
 • Ермакова О.П., Земская Е.А., Розина Р.И., 1999, Слова, с которыми мы все
 • встречались. Толковый словарь русского общего жаргона, Москва.
 • Мокиенко В.М., Никитина Т.Г., 2000, Большой словарь русского жаргона,Санкт-Петербург.
 • Никитина Т.Г., 1998, Так говорит молод¨e жь. Словарь молод¨e жного сленга,Санкт-Пете
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25492fd5-2972-41a8-bd33-3d5fec97e9d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.