PL EN


2017 | 1(29) | 190-200
Article title

Powrót do przedkryzysowej polityki pieniężnej a stabilność systemu finansowego

Content
Title variants
EN
The return to the pre-crisis monetary policy versus stability of financial system
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy o dużym zagrożeniu dla stabilności systemu finansowego, jakie może rodzić powrót do tradycyjnej polityki pieniężnej. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej części zostaną wskazane skutki polityki bilansowej prowadzonej w ostatnich latach przez banki centralne, przy czym punktem odniesienia będą przede wszystkim doświadczenia Systemu Rezerwy Federalnej. W drugiej części na podstawie przeglądu literatury zostaną wskazane możliwe scenariusze powrotu do konwencjonalnej polityki pieniężnej i ich potencjalne skutki dla stabilności systemu finansowego. W podsumowaniu zostaną zawarte wnioski dotyczące przygotowania strategii powrotu do konwencjonalnej polityki monetarnej, która zminimalizuje zagrożenia dla stabilności systemu.
EN
Faced with the financial crisis in 2008, the central banks used conventional monetary policy instruments. However, the problem of zero lower bond forced them to use unconventional monetary policy instruments - quantitative easing carried out as part of the so-called central bank balance sheet politics and relying on the buying by the central bank of di&erent kinds of financial assets - resulting in stabilization of the situation on financial markets in conditions of low long-term interest rates. Balance sheet totals of the central banks rose repeatedly. Their structure also changed. At present possible effects for the stability of the financial system of the return to the pre-crisis monetary policy are the topic of debate. The exit strategy is giving rise to a significant risks and the coordination of economic policy and the transparency of action taken by monetary authorities can only minimize possible negative effects.
Contributors
 • Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
References
 • Aizenman J., Binici M., Hutchison M.M., The Transmission of Federal Reserve Tapering News to Emerging Financial Markets, "NBER Working Paper Series" 2014, No. 19980.
 • Belke A., Global Liquidity and Strategies of Exit From Unconventional Monetary Policies, "Economic Research - Ekonomska Istraživanja" 2016, Vol. 29.
 • Bernanke B., Should the FED Keep Its Balance Sheet Large?, https://www.brookings. edu/blog/ben-bernanke/2016/09/02/should-the-fed-keep-its-balance-sheet-large/
 • Bernanke B., Reinhard V., Sack B., Monetary Policy Alternatives at the Zero Bound: An Empirical Assessment, http://muse.jhu.edu/journals/eca/summary/v2004/2004.2bernanke. html
 • Blinder A., Jordan T. J., Kohn D., Mishkin F. S., Exit Strategy, International Center for Monetary and Banking Studies, Geneva 2013.
 • Coere B., The ECB's Operational Framework in Post-Crisi Times, https://www.ecb.europa. eu/press/key/date/2016/html/sp160827.en.html
 • Długofalowe skutki polityki niskich stóp i poluzowania polityki pieniężnej, red. E. Balcerowicz, "Zeszyty BRE Bank-CASE" 2013, nr 129.
 • Greenwood R., Hanson S. G., Stein J. C., The Federal Reserve's Balance Sheet as a Financial-Stability Tool, http://www.people.hbs.edu/shanson/Jackson_Hole_final_GHS.pdf
 • Janus J., Niekonwencjonalna polityka pieniężna głównych banków centralnych - diagnoza korzyści i zagrożeń, http://www.pte.pl/kongres/referaty/Janus%20Jakub/Janus%20Jakub% 20-%20NIEKONWENCJONALNA%20POLITYKA%20PIENI%C4%98%C5%BBNA%20G%C5%81%C3%93WNYCH%20BANK%C3%93W%20CENTRALNYCH%20%E2%80%93%20DIAGNOZA%20KORZY%C5%9ACI%20I%20ZAGRO%C5%BBE%C5%83.pdf
 • Mester L. J., Recent Developments in U. S. Monetary Policy: From Extraordinary Back to Ordinary,file:///C:/Users/U132622/Downloads/sp%2020150323%20recent%20developments% 20in%20the%20us%20monetary%20policy%20pdf%20 (1).pdf
 • Nocoń A., Monetary Policy of the Federal Reserve System from the Perspective of Exit Strategies, "Journal of Economics and Management University of Economics in Katowice" 2015, Vol. 21 (3).
 • Ogawa E., Wang Z., Efects of Quantitative Easing Monetary Policy Exit Strategy on East Asian Currencies, "The Developing Economies" March 2016, Vol. 54, No. 1.
 • The Role of Central Bank Balance Sheet in Monetary Policy, "ECB Economic Bulletin" 2015, No. 4, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/art01_eb201504.en.pdf
 • Smaghi L. B., Conventional and Unconventional Monetary Policy, ICMB, Geneva 2009.
 • Turner P., TheExit from Non-Conventional Monetary Policy: What Challenges?, "BIS Working Papers" 2014, No. 448.
 • Współczesna bankowość centralna, red. W. L. Jaworski, A. Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-254fd67c-4057-450a-b92a-43518a93f262
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.