PL EN


2016 | 2 | 63-73
Article title

Myśl etyczna w Galicji w drugiej połowie XIX wieku

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This study presents the ethical ideas of Stefan Pawlicki, Marian Morawski and Aleksander Skórski. The first two mentioned as the representatives of the catholic thought, emphasized the connection between ethics and religion. The third one promoted the idea of the scientific metaphysics and pointed out at the tasks of the ethics in the moral education of the society.
PL
Artykuł omawia etyczne idee Stefana Pawlickiego, Mariana Morawskiego i Aleksandra Skórskiego. Dwaj pierwsi są reprezentantami myśli katolickiej analizującymi związki religii z katolicyzmem. Trzeci opowiada się za ideą naukowej metafizyki jako podstawy moralnej edukacji społeczeństwa.
Year
Issue
2
Pages
63-73
Physical description
Dates
published
2016-09-01
Contributors
References
 • Bartkiewicz W. 1869. Darwinizm wobec religii i moralności. Przegląd Katolicki, nr 49.
 • Borzym Stanisław. 1972. Henryk Struve a pozytywizm. [w:] Z historii filozofii pozytywistycznej w Polsce. Ciągłość i przemiany. Wrocław: Wydawnictwo PAN.
 • Chicińska W.. 1886. Nauka przed sądem życia. Warszawa: druk. T. Nasierowskiego.
 • Dębicki Władysław. 1886. Bezwyznaniowość, jej przyczyny i skutki: kilka myśli. Warszawa: Wydawnictwo „Wiek”.
 • Dębicki Władysław. 1886. Wielkie bankructwo umysłowe. Koniec wieku XIX pod względem umysłowym. [w:] Postęp, szczęście i przewroty społeczne: chłodne uwagi o palących kwestyach. Warszawa: Wydawnictwo W. Cithurus.
 • Filozofia i myśl społeczna w latach 1865-1895, cz. 2. 1980. Warszawa PWN.
 • Głombik Czesław. 1973. Człowiek i historia. Studium koncepcji filozoficznej Stefana Pawlickiego. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Hoyer Henryk. 1904. O metafizyce w przyrodoznawstwie. Wszechświat, t. 24.
 • K.T. 1881. Religia i nauki przyrodnicze. Przegląd Tygodniowy, nr 18.
 • Morawski Marian. 1899. Filozofia i jej zadani. Kraków: Spółka Wydawnicza Polska.
 • Morawski Marian. 1930. Podstawy etyki i prawa. Kraków: Wydawnictwo Księży Jezuitów.
 • Nowe teorie i hipotezy naukowe. 1885. Przegląd Katolicki, nr 33.
 • Pawlicki Stefan. 1866. Przemiany człowieka. Dziennik Literacki, nr 39.
 • Pawlicki Stefan. 1878. Kilka uwag o podstawach i granicach filozofii. Kraków: Nakł. Księgarni S. A. Krzyzanowskiego.
 • Przegląd Katolicki. 1877. nr 48.
 • Przymusiała Andrzej. 1973. Stefan Pawlicki a pozytywizm. [w:] Z historii filozofii pozytywistycznej w Polsce. Ciągłość i przemiany. Wrocław: Wydawnictwo PAN.
 • Skórski Aleksander. 1893. Filozofia jako nauka akademicka. Lwów: (bdw).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25553184-abdd-4d6a-8cee-69068c88435b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.