PL EN


2012 | 6 | 149-169
Article title

Polska prasa muzyczna i jej dziennikarze

Authors
Content
Title variants
EN
POLISH MUSIC PRESS AND ITS JOURNALISTS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Publikacja dotyczy polskiej prasy muzycznej i warsztatu rodzimych dziennikarzy muzycznych. Celem tekstu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki odróżniają publicystów muzycznych od innych przedstawicieli zawodu dziennikarskiego. Artykuł rozpoczyna notka na temat historii prasy muzycznej w Polsce i na świecie. Autorka tworzy własną typologię polskich czasopism muzycznych, dzieląc je na sześć kategorii: tematyka, częstotliwość ukazywania się, zasięg, wydawca, nakład i forma. Następnie skupia się na analizie gatunków dziennikarskich, preferowanych w prasie muzycznej, podając przykłady zaczerpnięte z polskich magazynów muzycznych. Na przykładach tekstów źródłowych autorka analizuje i ocenia warsztat wybranych polskich dziennikarzy muzycznych, takich jak: Wiesław Weiss, Wiesław Królikowski, Piotr Metz, Kuba Wojewódzki oraz Tomasz Beksiński. Na potrzeby artykułu przeprowadziła wywiad z jednym z czołowych polskich dziennikarzy muzycznych – Piotrem Metzem.
EN
The article concerns a Polish music press and a job of Polish music journalists. The publication is an attempt to answer the question – which factors make music journalists different from other representatives of this profession. The article starts with reference to the history of music press in the world, but particularly in Poland. The author builds the typology of Polish music magazines and divides them into six categories: subject matter, frequency of publishing, territorial range, publishing house, circulation and form. Then, she focuses on analysis of journalism genres which are preferred in music press, together with giving examples of their application in Polish music magazines. Moreover, the author carries out job’s analysis of chosen Polish music journalists and she judges their achievements using their original press articles. The publication includes job’s analysis of music journalists such as: Wiesław Weiss, Wiesław Królikowski, Piotr Metz, Kuba Wojewódzki and Tomasz Beksiński. For this article, the author also conducted an interview with one of the most esteemed Polish music journalists – Piotr Metz.
Year
Volume
6
Pages
149-169
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
author
  • Uniwersytet Śląski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1897-5496
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-255d21a6-d15a-4afa-aac7-6e8f51431830
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.