PL EN


2016 | 42 | 4 (162) | 97–122
Article title

SZLACHECKO-INTELIGENCKI PUNKT WIDZENIA NA POLSKĄ EMIGRACJĘ. PRZYPADEK „KULTURY” PARYSKIEJ

Content
Title variants
EN
THE GENTRY/INTELLIGENTSIA VIEWPOINT ON POLISH EMIGRATION. THE CASE OF AN EMIGRATION JOURNAL “KULTURA”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań nad tym, jak szlacheckointeligencki punkt widzenia przejawia się w definicjach, klasyfikacjach i ocenach emigracji, tworzonych na łamach paryskiej „Kultury” (1947–2000). Na początku zrekonstruowano na podstawie literatury historycznej i socjologicznej szlachecko-inteligencki punkt widzenia przejawiający się m.in. w stawianiu wartości duchowych ponad materialne, poczuciu misji, postrzeganiu siebie jako odmiennej grupy w ramach szerszego społeczeństwa. Następnie przedstawiono wybrane elementy szlachecko-inteligenckiego punktu widzenia na emigrację w tekstach o migracji opublikowanych w paryskiej „Kulturze”. Jest to między innymi: określanie przynależności do emigracji za pomocą wybranych kategorii pokrewieństwa, uznaniowość włączenia / wyłączenia pewnych grup na emigracji, postrzeganie emigracji właściwej (szlachecko-inteligenckiej) jako reprezentantki całej emigracji (całego narodu), podkreślanie misji i wysokiego kapitału kulturowego jako wyznaczników przynależności do emigracji właściwej, a także postrzegania wartości materialnych jako przyziemnych i bogacenia się jako nagannego. W końcowej części artykułu, odwołując się do wyników badań nad dyskursem migracyjnym prowadzonych przez innych analityków, pokazano, na ile punkt widzenia inteligencko-szlachecki jest wciąż obecny w dyskursie publicznym o polskiej migracji.
EN
The article presents the results of the research on how the gentry/intelligentsia viewpoint manifests itself in the definitions, classifications and evaluations of emigration that appeared in one of the major Polish emigration journals “Kultura” (published in Paris in 1947–2000). First the gentry/intelligentsia viewpoint is reconstructed on the basis of historical and sociological literature. Both viewpoints share several defining features such as holding spiritual values in higher esteem than material ones, a sense that these groups have to fulfill a mission, and the feeling of distinction between them and the rest of the society, to name a few. In the following part of the article the selected elements of the gentry/ intelligentsia viewpoint on emigration in the texts about emigration published in “Kultura” are presented. These include: the frequent use of a particular type of kinship categories, the arbitrariness of excluding/including certain groups from/in Polish diaspora, the perception of a selected part of the diaspora as rightful representatives of all emigrants (and the whole nation), the emphasis placed on a mission and high cultural capital as the indicators of proper diaspora, as well as perception of material values as vulgar and of getting rich as immoral. In the final part of the article, referring to the research results of other scholars who studied migration discourse, it is demonstrated that the gentry/intelligentsia viewpoint has still a significant presence in the public discourse on Polish migration.
Contributors
author
  • UMCS
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-255dad4c-9dce-41a3-9d0a-4385a5b88121
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.