PL EN


Journal
2018 | 98 | 1 | 100-110
Article title

Model kompozycyjny średniopolskich laudów sejmikowych

Title variants
EN
Model compositional of lauda sejmikowe in the sixteenth to eighteenth centuries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowany został spetryfikowany wzorzec gatunkowy laudów doby średniopolskiej. Na początku analizie poddano elementy tytułu, a następnie komponenty tworzące korpus: formuły inicjalne i finalne (zawierające m.in. wyrażenia identyfikujące nadawcę, wyrażenia temporalne i lokatywne, nazwę aktu prawnego, a także czasownik performatywny) oraz zasadniczą część laudum, na którą składają się normotwórcze akty mowy.
EN
In this article a petrified genre model of lauda between the sixteenth and eighteenth century is presented. At the beginning elements of the title are analyzed as well as components forming the corps. There are the initial formulas and concluding formulas (e.g. the name of the sender, temporal and locative expressions, the name of the act and the performative verb) and the essential part of the laudum which consists of directive and declarative speech acts.
Journal
Year
Volume
98
Issue
1
Pages
100-110
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-255dc116-9a6e-4f52-8e00-88a3a9cc5aaf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.