PL EN


2016 | 1(23) | 259 - 267
Article title

Przełomowy rok na rynku windykacyjnym – analiza fuzji i przejęć w 2015 roku

Authors
Content
Title variants
EN
The breakthrough year on debt collection market – analysis mergers and acquisitions in 2015
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents issues related to mergers and acquisition transactions on a debt collection market. The first part is a summary of theoretical aspects of M&A transactions. The next part presents an analysis and description of the debt collection market in Poland. The key part of an article is an analysis of transactions made in 2014-2015, when debt collection companies started processes of margers and acqusitions. The last part of the article is a summary and an attempt to predict what the debt collection market may look like in the upcomming years, taking into consideration possible transactions.
PL
Artykuł prezentuje zagadnienia związane z transakcjami fuzji i przejęć na rynku windykacyjnym. W pierwszej części dochodzi do krótkiego podsumowania teoretycznych aspektów transakcji fuzji i przejęć. Następnie przedstawiono analizę i opis rynku windykacji w Polsce. Kluczową część artykułu stanowi analiza dokonanych transakcji w latach 2014 – 2015 kiedy to mieliśmy do czynienia z otwarciem się firm windykacyjnych na procesy łączenia lub przejmowania. Na zakończenie artykułu dochodzi do podsumowania oraz próby przewidzenia jak w kolejnych latach może wyglądać rynek windykacji w Polsce biorąc pod uwagę możliwe transakcje.
Year
Volume
Pages
259 - 267
Physical description
Contributors
author
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
References
 • Herdan Agnieszka, Antolak Lidia 2005. Połączenia przedsiębiorstw – teoria i praktyka. Kraków: Instytut Ekonomii i Zarządzania UJ.
 • Korpus Joanna 2012. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw w warunkach niestabilności rynku [w:] Przedsiębiorstwo a narastająca niestabilność otoczenia, red. Sobiecki Roman, Pietrewicz Jerzy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Korpus Joanna 2013. Czynniki podatności spółek na wrogie przejęcia. Warszawa; Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Korpus Joanna 2013. Restrukturyzacja w procesach fuzji i przejęć na przykładzie przedsiębiorstwa Zelmer SA. [w:] Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw, red. Adamska Agata, Mączyńska Elżbieta Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Kreczmańska-Gigol Katarzyna 2011. Rozwój rynku windykacyjnego w Polsce. [w]: Windykacja należności – ujęcie interdyscyplinarne. red. Kreczmańska-Gigol Katarzyna. Warszawa: Difin
 • Kreczmańska-Gigol Katarzyna 2013. Perspektywy rynku windykacyjnego w Polsce – wyniki badań, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Managmenet and Finance”, nr 2, cz. 4, lipiec.
 • Kuryłek Zbigniew 2013. Alternatywne finansowanie fuzji i przejęć. [w:] Ryzyko, zarządzanie, wartość. red. Zarzecki Dariusz Szczecin: Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania.
 • Lewandowski Marcin 2009. Rozwój fuzji i przejęć na świecie i w Polsce. [w:] Fuzje i przejęcia, red. Frąckowiak Waldemar. Warszawa: PWE.
 • Lewandowski Marcin 2011. Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych. Warszawa: WIG-Press.
 • [www 1] https://obligacje.pl/pl/a/3732-ruszylo-postepowanie-likwidacyjne-navigroup (dostęp 18.01.2016 r.)
 • [www 2] http://wiadomosci.stockwatch.pl/gielda-wyrzucila-obligacje-e-kancelarii-z rynku-catalyst,akcje,146440 (dostęp 18.01.2016 r.)
 • [www 3] http://stooq.pl/n/?f=994426, (dostęp 18.01.2016 r.)
 • [www 4] http://forsal.pl/artykuly/908882,kruk-tfi-zlozylo-wniosek-do-uokik-ws -przejecia-presco-investment-i-ns-fiz.html (dostęp 18.01.2016 r.)
 • [Raport 1] Raport wierzytelnościami w Polsce oraz jego perspektywy rozwoju do 2014 roku. 2010. Warszawa; Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-255e4b64-9828-47d7-8d66-4645dce0fa19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.