PL EN


2015 | 6 | 2 | 155-163
Article title

Społeczny czy indywidualny? Model niepełnosprawności w najskuteczniejszych kampaniach 1%

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Social or Individual? The Model of Disability in Effective Social Campaigns
Year
Volume
6
Issue
2
Pages
155-163
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
  • Charycka B., 1% – temu dam, kogo znam, www.ngo.pl/wiadomosci/1509469.html (15.04.2015).
  • Izdebski M., Reklama społeczna. Kreacja a skuteczność, Warszawa.
  • Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych (DzU z 25 października 2012 r., poz. 1169).
  • Maison D., Wasilewski P. (2002): Propaganda dobrych serc, czyli rzecz o reklamie społecznej, Warszawa.
  • Maliszewski N. (2007): Koń trojański w reklamie społecznej, Warszawa.
  • Ministerstwo Finansów (2014): Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2013 rok, www.mf.gov.pl (23.04.2015).
  • Rogowski P. (2008): Etyka marketingu – ujęcie personalistyczne, Tarnobrzeg.
  • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU z 24 kwietnia 2003 r., nr 96, poz. 873).
  • Wierzbicka E., Wolański A., Zdunkiewicz-Jedynak D. (2008): Podstawy stylistyki i retoryki, Warszawa.
  • Załazińska A., Rusinek M. (2010): Retoryka codzienna. Poradnik nie tylko językowy, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-256288dc-e40d-47cd-bdf8-9b6c41efed29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.