PL EN


2016 | 22 | 48 | 499-511
Article title

Wyobraźnia i zmysły w nabożeństwie bizantyjskim w VI w. na przykładzie hymnów Romana Melodosa

Content
Title variants
EN
The Imagination and the Senses in the Christian Service in the Sixth Century on the Example of the Hymns of Romanos the Melodist
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W kontakiach Romana Melodosa odnajdziemy wiele informacji wskazujących na to, w jaki sposób postrzegano nabożeństwo chrześcijańskie w Konstantynopolu w VI w. Na podstawie lektury tekstów możemy zaobserwować, że śpiewanie hymnu miało na celu nie tylko to, aby opowiedzieć wątek biblijny, lecz aby odegrać go, jak gdyby znów miał miejsce. Celem poety było zaangażowanie umysłów i ciał słuchaczy, by pomóc im wyobrazić sobie, że są uczestnikami opowieści biblijnej. Taki stosunek do chrześcijańskiego nabożeństwa jest związany ze zmianą w odbiorze liturgii bizantyjskiej w VI w.
EN
In the kontakia of Romanos the Melodist we find information about the attitude to Christian service in the sixth-century Constantinople. Reading the texts we can see that singing the hymn was not only to tell the biblical story but to enact it as if it took place again. The purpose of the poet was to involve the mind and the body of the audience to help them imagine that they take part in the story. This attitude to Christian worship is associated with the change in perception of the Byzantine liturgy in the sixth century.
Year
Volume
22
Issue
48
Pages
499-511
Physical description
Contributors
 • Warszawa, UW
References
 • BALDOVIN J.F., The Urban Character of Christian Worship, Rzym 1987.
 • BIES K.M., Wymiana kulturowa we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego na przykładzie twórczości Romana Melodosa, w: T. KOŁOSOWSKI (red.), Mare nostrum. Morze w historii i kulturze krajów śródziemnomorskich (Studia Antiquitatis Christianae 20), Warszawa 2015, s. 167–168.
 • BULAS R., Chrześcijańskie itineraria do miejsc świętych od II do VIII wieku, „Vox Patrum” 32 (2012), t. LVII, s. 77–91.
 • CARPENTER M., Kontakia of Romanos, Byzantine Melodist I: On the Person of Christ, t. I, Columbia 1970.
 • CASEAU B., Christian bodies: the senses and early Byzantine Christianity, w: L. JAMES (red.), Desire and Denial in Byzantium, Brookfield 1997, s. 101–110.
 • FRANK G., Romanos and the Night Vigil in the Sixth Century, w: D. KRUEGER (red.), Byzantine Christianity, t. III, Minneapolis 2006, s. 59–78.
 • KODER J., Einleitung, w: J. KODER (tłum.), Romanos Melodos, Die Hymnen, t. I, Stuttgart 2005, s. 16–17.
 • KRUEGER D., Christian Piety and Practice in the Sixth Century, w: M. MAAS (red.), The Cambridge Companion to the Age of Justinian, Nowy Jork 2005, s. 291–315.
 • ŁAWRESZUK M., Modlitwa wspólnoty. Historyczny rozwój prawosławnej tradycji liturgicznej, Białystok 2014.
 • LINGAS A., The Liturgical Place of the Kontakion in Constantinople, w: C. AKENTIEV (red.), Liturgy, Architecture and Art in Byzantine World, Sankt Petersburg 1995, s. 50–57.
 • MAAS P., TRYPANIS C.A. (wyd.), Sancti Romani Melodi Cantica Genuina, Oxford 1963.
 • MEYENDORFF P., Liturgy and Spirituality. I. Eastern Liturgical Theology, w: B. MCGINN, J. MEYENDORFF (red.), Christian Spirituality: Origins to the Twelfth Century, Nowy Jork 1985, s. 350–363.
 • NADOLSKI B., Liturgika, t. I: Liturgika fundamentalna, Poznań 2014.
 • NAUMOWICZ J., Prawdziwe początki Bożego Narodzenia, Warszawa 2014.
 • ODAHL CH.M., Konstantyn i chrześcijańskie Cesarstwo, tłum. K. Bies, Oświęcim 2015.
 • SCHORK R.J., Sacred Song from the Byzantine Pulpit: Romanus the Melodist, Gainesville 1995.
 • STAROWIEYSKI M., Przedmowa, w: P. IWASZKIEWICZ (red.), Do Ziemi Świętej. Najstarsze opisy pielgrzymek do Ziemi Świętej IV–VIII w., Kraków 2010, s. 5–6.
 • TAFT R., The Liturgy of the Hours in East and West: The Origins of the Divine Office and Its Meaning for Today, Collegeville 1993.
 • WELLESZ E., Historia muzyki i hymnografii bizantyjskiej, tłum. M. Kaziński, Kraków 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-256505d9-c39a-4487-9c37-3fe2368e1e63
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.