PL EN


2008 | 2-3 | 112-128
Article title

„Moralność siły” – etyka w teorii polityki międzynarodowej Hansa J. Morgenthaua.

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie roli moralności w teorii polityki międzynarodowej Hansa Morgenthaua, zawartej klasycznej pozycji jego autorstwa: Politics Among Nations. Autor stara się przedstawić właściwą interpretację, która nie popełnia jednego z dwóch błędów, a mianowicie niedoceniania roli moralności w tej teorii, lecz także nadmiernego jej eksponowania. Artykuł przedstawia po pierwsze wizję człowieka stojącą u podstaw moralnego wymiaru teorii Morgenthaua, w szerszym kontekście tradycji realistycznej, po drugie przejęcie przez Morgenthaua etyki odpowiedzialności sformułowanej przez Maksa Webera i dostosowanie jej do warunków panujących w polityce międzynarodowej, po trzecie nawiązuje ograniczoną polemikę ze stanowiskiem interpretującym moralny wymiar teorii Morgenthaua po przez pryzmat etyki judeochrześcijańskiej.
EN
The aim of this article is to present the role of morality in Hans Morgenthau’s theory of international politics presented in his classical book: Politics Among Nations. The author is trying to present proper interpretation which is not faulty of either denying the role of morality in Morgenthau’s theory, or giving it too much importance. The article analyses Mogrentahu’s conception of human nature in the broader context of the realist tradition, then shows the reception of Max Weber’s ethics of responsibility on international milieu made by Morgenthau, and finally presents the polemic with an interpretation of Morgenthau’s theory on the premise, that it is mainly influenced by Judeo-Christian tradition.
Keywords
Year
Issue
2-3
Pages
112-128
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25755ae4-9ed7-4df6-9107-4e06f64b309b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.