PL EN


2012 | 9 | 179-200
Article title

Demograficzna stabilność polskiego społeczeństwa – kryterium moralnej jakości dokonanych transformacji po 1989 roku

Authors
Content
Title variants
EN
Fertility rate and demographic stability of Polish society as the moral quality criterion of transformation after the year 1989
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author puts forward the thesis that fertility rate and demographic stability of Polish society may constitute an objective moral quality test of the transformation in Poland after the year 1989. Considering the role of any given young generation in securing continuity of national history and a nation's sense of community as well as that of the mainstay of their native national culture, he tries to demonstrate that the moral quality of the executed transformations manifests itself in the shape of social and demographic policies.
Year
Volume
9
Pages
179-200
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Elzenberg H., Kłopot z istnieniem: aforyzmy w porządku czasu, Kraków 1994.
 • Ingarden R., Człowiek i jego rzeczywistość, [w:] idem, Książeczka o człowieku, Kraków 1972.
 • Kłoczowski J., Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza, Warszawa 1998.
 • Kłoczowski J., Nasza tysiącletnia Europa, Warszawa 2010.
 • Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1987.
 • Krasnodębski Z., Demokracja peryferii, Gdańsk 2005.
 • Kubicki D., European idea of the University. To what extent is it a model for the Polish Higher Education Act of 2011? (w druku).
 • Kubicki D., Pomocniczość dialogu ekumenicznego w sprawianiu moralnej jakości europejskiej integracji państw członkowskich UE (w druku).
 • Kubicki D., Prognozowany kryzys społeczno-ekologiczny XXI w. jako konsekwencja procesów globalizacyjnych końca XX w.?, „Studia Gdańskie” t. 27.
 • Kubicki D., Teologia katolicka a młodsza Europa globalizacyjnej współczesności (cz. 1), „Teologia w Polsce” 2010, nr 4, 2.
 • Kubicki D., Teologia katolicka a młodsza Europa globalizacyjnej współczesności (cz. 2), „Teologia w Polsce” (w druku).
 • Mikołajczak A. W., Łacińska tożsamość Słowiańszczyzny, [w:] A. W. Mikołajczak, W. Szulc, B. Zieliński (red.), Idee wspólnotowe Słowiańszczyzny, Poznań 2004.
 • Musiał Z. , Wolniewicz B. , Ksenofobia i Wspólnota, Komorów 2010.
 • Necel W., Migracje Polaków w państwach Unii Europejskiej wyzwaniem dla Kościoła”, [w:] K. Ilski (red.), Obrazy migracji, Poznań 2010.
 • Oexle O. G., Les tendances actuelles de l’histoire du Moyen Âge en France et en Allemagne, Paris 2003.
 • Rocznik demograficzny 2010, GUS, Warszawa 2010.
 • Staniszkis J., Antropologia władzy, Warszawa 2009.
 • Wolniewicz B., Dom jako wartość duchowa, [w:] idem, Filozofia i wartości, Warszawa 1998.
 • Woroniecki J., Katolicka etyka wychowawcza, Lublin 1948.
 • Woroniecki J., Katolickość tomizmu, Lublin 1924.
 • Woroniecki J. , Około kultu mowy ojczystej, Lublin 1925.
 • Woroniecki J., Społeczeństwo a wychowanie, „Rok Polski” 1, 1916, nr 8.
 • Woroniecki J., W szkole wychowanie. Teksty wybrane, Lublin 2008.
 • Wyszyński S. kard., Głos z Jasnej Góry, Warszawa 1984.
 • Zybertowicz A., Rekonstytucja polskości, „Nasz Dziennik” nr 85, 12 kwietnia 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-257c05f5-1fb0-4201-9b54-c7bd14bba659
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.