PL EN


2014 | 11 | 279-302
Article title

Udawane filozofowanie

Content
Title variants
EN
The Pretense of Doing Philosophy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Recenzja książki: Wojciech Grygiel, Stephena Hawkinga i Rogera Penrose’a spór o rzeczywistość, Copernicus Center Press, Kraków 2014, s. 412.
EN
Review of: Wojciech Grygiel, Stephena Hawkinga i Rogera Penrose’a spór o rzeczywistość, Copernicus Center Press, Kraków 2014, s. 412.
Year
Volume
11
Pages
279-302
Physical description
Contributors
References
 • Wojciech GRYGIEL, Stephena Hawkinga i Rogera Penrose’a spór o rzeczywistość, Copernicus Center Press, Kraków 2014.
 • Stephen W. HAWKING and Roger PENROSE, „The Singularities of Gravitational Collapse and Cosmology”, Proceedings of the Royal Society A 1970, no. 314, s. 529-548.
 • Stephen HAWKING and Roger PENROSE, The Nature of Space and Time, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1996.
 • Kazimierz JODKOWSKI, Wspólnoty uczonych, paradygmaty i rewolucje naukowe, Realizm. Racjonalność. Relatywizm, t. 22, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1990, s. 216-263, http://tiny.pl/xhgfs (02.06.2015).
 • Kazimierz JODKOWSKI, „Rola filozofii w rozwoju nauki — argument na rzecz eksternalizmu”, w: Kazimierz JODKOWSKI (red.), Czy istnieją granice poznania?, Realizm. Racjonalność. Relatywizm, t. 9, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991, s. 33-71.
 • Karl R. POPPER, Logika odkrycia naukowego, przeł. Urszula Niklas, PWN, Warszawa 1977.
 • Karl R. POPPER, Droga do wiedzy. Domysły i refutacje, przeł. Stefan Amsterdamski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Joseph AGASSI, „The Nature of Scientific Problems and Their Roots in Metaphysics”, w: Mario BUNGE (ed.), The Critical Approach to Science and Philosophy: In Honor of Karl R. Popper, The Free Press of Glencoe, Collier-Macmillan Limited, London 1964, s. 189-211; przedruk w: Joseph AGASSI, Science in Flux, Boston Studies in the Philosophy of Science, vol. 28, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht — Holland, Boston — USA 1975, s. 208-239.
 • Joseph AGASSI, „The Confusion Between Physics and Metaphysics in the Standard Histories of Sciences”, w: Henri GUERLAC (ed.), Ithaca, 1962: Proceedings of the 10th International Congress for History of Science, Hermann, Paris 1964, s. 231-281, przedruk w: Joseph AGASSI, Science in Flux, Boston Studies in the Philosophy of Science, vol. 28, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht — Holland, Boston — USA 1975, s. 270-281
 • Joseph AGASSI, „Questions of Science and Metaphysics”, w: Joseph AGASSI, Science in Flux, Boston Studies in the Philosophy of Science, vol. 28, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht — Holland, Boston — USA 1975, s. 240-269.
 • Peter ALEXANDER, „Speculations and Theories”, w: John R. GREGG and Francis T.C. HARRIS (eds.), Form and Strategy in Science: Studies Dedicated to Joseph Henry Woodger on the Occasion of his Seventieth Birthday, D. Reidel Publishing Company, Dordrtecht — Holland 1964, s. 30-46.
 • Morton BECKNER „Metaphysical Presuppositions and the Description of Biological Systems”, w: John R. GREGG and Francis T.C. HARRIS (eds.), Form and Strategy in Science: Studies Dedicated to Joseph Henry Woodger on the Occasion of his Seventieth Birthday, D. Reidel Publishing Company, Dordrtecht — Holland 1964, s. 15-29.
 • Henry MARGENAU, „Metaphysical Elements in Physics”, Review of Modern Physics 1941, vol. 13, s. 176-189.
 • Arthur PAP, „Does Science Have Metaphysical Presuppositions?”, w: Arthur PAP, Elements of Analytic Philosophy, Macmillan, New York 1949, s. 402-444.
 • John W.N. WATKINS, „Confirmable and Influential Metaphysics”, Mind 1958, vol. 67, s. 344-365.
 • Henryk MEHLBERG, „O niesprawdzalnych założeniach nauki”, Przegląd Filozoficzny 1948, t. 44, z. 4, przedruk w: Tadeusz PAWŁOWSKI (red.), Logiczna teoria nauki, PWN, Warszawa 1966, s. 341-361.
 • Imre LAKATOS, Pisma z filozofii nauk empirycznych, przeł. Wojciech Sady, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Thomas S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, przeł. Helena Ostromęcka i Justyna Nowotniak, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.
 • Paul K. FEYERABEND, „Dialectical Materialism”, Slavic Review 1966, vol. 25, no. 3, s. 414-417.
 • John W.N. WATKINS, „Metaphysics and the Advancement of Science”, The British Journal for the Philosophy of Science 1975, vol. 26, s. 91-121.
 • John W.N. WATKINS, „Minimal Presuppositions and Maximal Metaphysics”, Mind 1978, vol. 67, s. 344-365.
 • John O. WISDOM, „The Refutability of «Irrefutable» Laws”, The British Journal for the Philosophy of Science 1963, vol. 13, s. 303-306.
 • John O. WISDOM, „Scientific Theory: Empirical Content, Embedded Ontology, and Weltanschauung”, Philosophy and Phenomenological Research 1972, vol. 33, s. 62-77.
 • John O. WISDOM, „The Nature of «Normal» Science”, w: Paul A. SCHILPP (ed.), The Philosophy of Karl Popper, vol. 2, Library of Living Philosophers, vol. 14, Open Court, LaSalle, Illinois 1974, s. 820-842.
 • Ernest NAGEL, Struktura nauki. Zagadnienia logiki wyjaśnień naukowych, przeł. Jerzy Giedymin, Bożydar Rassalski i Helena Eilstein, PWN, Warszawa 1970.
 • Jerzy RAYSKI, Czas, przestrzeń, kwanty, Wiedza Powszechna, Warszawa 1964.
 • Norwood Russell HANSON, Patterns of Discovery, Cambridge University Press, Cambridge 1958.
 • Norwood Russell HANSON, „Is There a Logic of Scientific Discovery?”, w: Herbert FEIGL and Grover MAXWELL (eds.), Current Issues in the Philosophy of Science, Holt, Rinehart and Winston, New York 1961, s. 20-35.
 • Elżbieta PIETRUSKA-MADEJ, „Między psychologią a logiką nauki, czyli o sprawach odkrycia naukowego”, Studia Filozoficzne 1984, nr 2, s. 127-141.
 • Mario BUNGE, „Phenomenological Theories”, w: Mario BUNGE (ed.), The Critical Approach to Science and Philosophy, The Free Press of Glencoe, London 1964, s. 234-254.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-257c5429-68ac-4049-9015-659f30752bf9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.