PL EN


2013 | 6 | 2(11) | 69-80
Article title

Teoria i praktyka windykacji we współczesnej bibliotece (wybrane problemy)

Authors
Content
Title variants
EN
Theory and practice of debt recovery in modern library (some aspects)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zgodnie z polskim prawem bibliotecznym, usługi świadczone przez biblioteki mają charakter nieodpłatny. Przewiduje się jednak sytuacje, kiedy biblioteka może domagać się od czytelnika uiszczenia opłaty. Jedną z nich jest nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych. W takiej sytuacji biblioteki powinny przystąpić do wdrożenia procedury o jakiej mowa w przepisach kodeksu postępowania cywilnego, jednak z przyczyn ekonomicznych rzadko korzystają z tej możliwości. Zdecydowanie częściej uciekają się do wypracowanych przez siebie nieformalnych sposobów lub korzystają z usług firm windykacyjnych.
EN
According to Polish library law, services provided by libraries are free of charge. However, there are cases when a library may demand payment from the reader. One of them is a delayed return of borrowed materials. In such a case the libraries are entitled to introduce procedures mentioned in civil procedure code, but due to economical reasons they seldom do this. More often they use self-developed informal methods or hire debt recovery agencies.
Year
Volume
6
Issue
Pages
69-80
Physical description
Dates
issued
2013-12-20
Contributors
  • Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. W. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, Poland, bcentek@umk.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-257fd945-bfef-4801-b028-5073806cde2a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.