PL EN


2011 | 10 | 69-78
Article title

Własności składniowe frazeologizmów z komponentem „palce / paluszki lizać”

Content
Title variants
EN
Syntactic features of phraseological units containing the segment „palce / paluszki lizać”
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper deals whit idiomatic expressions such „palce lizać / paluszki lizać” and „że palce lizać / że paluszki lizać” which are usually described as phraseological units or verbal phrases. The research conducted here allows us to conclude, that – despite of what could be assumed based on their form – these expressions are functionally analogous not to verbs, but to adjectives or adverbs. In this case, we observe the lack of correlation between the formal shape of the expression and its grammatical features.
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, mge@umk.pl
References
 • Bartnicka B., Funkcje semantyczno-składniowe bezokolicznika we współczesnej polszczyźnie, Wrocław 1982.
 • Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, Warszawa 2000.
 • Jodłowski S., Podstawy polskiej składni, Warszawa 1976.
 • Klemensiewicz Z., Zarys składni polskiej, Warszawa 1953.
 • Kosek I., Fleksja i składnia nieciągłych imiennych jednostek leksykalnych, Olsztyn 2008.
 • Lewicki A.M., Problemy opracowania słownika frazeologicznego, w: A.M. Lewicki, A. Pajdzińska, B. Rejakowa, Z zagadnień frazeologii, Warszawa 1987.
 • Lewicki A.M., Składnia związków frazeologicznych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 1983, XL.
 • Narodowy Korpus Języka Polskiego, dostępny na stronie http://www.nkjp.pl
 • Saloni Z., Świdziński M., Składnia współczesnego języka polskiego, wyd. IV, Warszawa 1998.
 • Skorupka S., Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. 1–2, wyd. VI, Warszawa 1989.
 • Słownik języka polskiego PWN, red. M. Szymczak, t. 1–3, Warszawa 1979.
 • Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1–11, Warszawa .
 • Szupryczyńska M., Pozycja frazy celownikowej w zdaniu polskim, Toruń 1996.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz; wersja elektroniczna PWN 2004 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2588fbf9-1135-421a-b695-1029bc0ec501
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.