PL EN


2013 | 1 | 2 | 341-351
Article title

Grupy producenckie przykładem przedsiębiorczości zespołowej w rolnictwie

Content
Title variants
EN
Systems IT for agricultural businesses
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy scharakteryzowano sformalizowane formy przedsiębiorczości rolniczej jakimi są grupy producenckie. Zrzeszanie się producentów rolnych daje im możliwość wzmocnienia potencjału produkcyjnego, a tym samym ugruntowania swojej pozycji na lokalnych, krajowych oraz zagranicznych rynkach zbytu. Tworzenie grup producenckich wspomagane jest subwencjami unijnymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013. Liczba zarejestrowanych grup w naszym kraju sukcesywnie rośnie tj. z 8 w 2001 roku do 960 w roku 2012, przeważają grupy ukierunkowane na produkcję zbóż i roślin oleistych (270 grup w 2012 roku).
Year
Volume
1
Issue
2
Pages
341-351
Physical description
Contributors
 • Dr hab. inż. prof. UR, Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Anna.Szelag-Sikora@ur.krakow.pl
References
 • Ceny rynkowe rynku hurtowego OBROKI w Katowicach, www.portalspożywczy.pl, dostęp dnia 23.12.2012
 • Domagalska-Grędys M. (2010), Aspekt społeczny i organizacyjny współdziałania w retoryce ekonomicznego uzasadnienia współpracy rolników, „Roczniki nauk rolniczych” seria G., t. 97., z. 2
 • Formy prawne grup producentów rolnych, http://www.grupy-producenckie.pl/formy-prawne-grup-producentow-rolnych.html, dostęp dnia 23.12.2012
 • Grupy producentów rolnych. Oś 1–Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/Dzialania-PROW-2007-2013/Os-1-Poprawa-konkurencyjnosci-sektora-rolnego-i-lesnego/Grupy-producentow-rolnych, dostęp dnia 23.12.2012
 • Grzywińska-Rąpca M. (2003), Poprawa efektywności gospodarowania w wyniku przystąpienia do grupy producenckiej, „Prace Naukowe AE we Wrocławiu” nr 983
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, http://www.minrol.gov.pl/ pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007 013/Dzialania-PROW-2007-2013/Os-1-Poprawa-konkurencyjnosci-sektora-rolnego-i-lesnego/Grupy-producentow-rolnych, dostęp dnia 11.11.2012
 • Promocja tworzenia grup producenckich, http://ksow.pl/grupy-producentow-rolnych/warto-wiedziec.html, dostęp dnia 23.12.2012
 • Sierocińska K.(2011), Kapitał Społeczny. Definiowanie, pomiar i typy, „Studia Ekonomiczne”nr 1
 • Szeląg-Sikora A. (2010), Efektywność produkcji gospodarstw indywidualnych zrzeszonych w sadowniczej grupie producenckiej, „Inżynieria Rolnicza” nr 5
 • Wykaz grup producentów rolnych w podziale na województwa, http://www.minrol.gov.pl/pol_wykaz_grup_pdf, dostęp dnia 14.12.2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2589d2e8-99f5-494b-97a7-bfc6921d9bbd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.