PL EN


2016 | 6 | 261–267
Article title

Seeing things by Anna Margolin

Content
Title variants
PL
Widzenia rzeczy Anny Margolin
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Jeśli przywołać najważniejsze dla tej poezji słowa, należałoby rozpocząć opowieść od kamieni, lilii, dłoni i krwi, które, jeśli przyjrzeć się im z filologiczną dokładnością, są wzajemnie powiązane: sytuują się wyraźnie na przeciwległych brzegach procesu twórczego Mówią o wznoszeniu gmachu złożonego z wyobrażeń o sile i słabości swej, upojeniu i zastyganiu w tym, co od wieków poeci klasycy próbowali zgłębić: harmonię i jasność, wiedzeni nadzieją, że w życiu ponad wszystko trzymać się należy piękna A ponadto w dyscyplinie nie poprzestawać, ćwiczyć oko i poszerzać pole widzenia, od porywów serca nie stronić; serce bowiem rośnie, potężnieje od wielkich idei, namiętności Pojemna się staje ta wizja pisania, jest splotem sprzeczności- tak ją widzi jedna z najważniejszych poetek dwudziestowiecznych, pisząca w jidysz, Anna Margolin Poezja Margolin jest wyraźnym zwrotem w stronę neoklasycyzmu, nawarstwianiem wątków, tez, aluzji, myśli przejętych od światopoglądowo jej bliskich artystów, wielkich indywidualności: Anny Achmatowej (od której przejęła imię), Osipa Mandelsztama, Rainera Marii Rilkego, Ezra Pounda.
EN
If we recall the most important words for the poetry, we should begin the story with the stones, lily, hands and blood, which, if you look at them with the philological accuracy, are interrelated: situate themselves clearly on opposite banks of the creative process. They talk about the construction of the building consisting of perceptions about their own strength and weakness, ecstasy and congealing in what for centuries the classics poets have tried to fathom: the harmony and clarity, driven by the hope that in life they should above all stick to be beauty. And in addition, they ought to go further than discipline, practice eye and expand the field of view, should not shun from the gusts of the heart, because the heart grows more powerful due to great ideas, passions. Spacious becomes the vision of writing, it is the weave of contradictions - this is how one of the most important twentieth-century poets, who wrote in Yiddish, Anna Margolin sees it. Margolin’s poetry is a clear return towards neoclassicism, building up topics, theses, allusions, ideas taken from ideologically close to her artists of great individuality, Anna Akhmatova (from whom she took her name), Osip Mandelstam, Rainer Maria Rilke, Ezra Pound.
Year
Issue
6
Pages
261–267
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
  • Kuczyńska-Koschany K , „Musisz swoje życie zmienić”, czyli o Rilke Barańczaka, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 1999
  • Kumove S , Introduction: the poetry of Anna Margolin [in:] Drunk from the Bitter Truth. The poems of Anna Margolin, translated, edited and with an introduction by Shirley Kumove, New York 2005
  • Mann B , Picturing the Poetry of Anna Margolin [in:] „Modern Language Quarterly” 63:4, December 2002
  • Mann B , Picturing the Poetry of Anna Margolin, http://wwwbarbaramannorg/uploads/2/9/0/2/29028941/mann_picturingpoetryannamargolin_501-536pdf [access: 23 01 2015]
  • Margolin A , [in:] Antologia poezji żydowskiej, selection, notes and footnotes A Łastik, edit and preface by A Słucki, Warszawa 1983
  • Margolin A , Drunk from the Bitter Truth. The poems of Anna Margolin, translated, edited and with an introduction by Shirley Kumove, New York 2005
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-258a9a10-b718-4fad-a5b9-7edd437898e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.