PL EN


2017 | 1 (366) | 340-353
Article title

Zachowania konsumentów na rynku luksusowej odzieży i akcesoriów

Content
Title variants
EN
Consumer Behaviour in the Luxury Fashion Market
RU
Поведение потребителей на рынке роскошной одежды и аксессуаров
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Polski rynek dóbr luksusowych jest stosunkowo młody i stanowi jedynie mały procent rynku światowego. Jednak jest jednym z najszybciej rosnących rynków. W ostatniej dekadzie polski konsument stał się znaczącym uczestnikiem rynku dóbr luksusowych. Wykorzystują to także dystrybutorzy towarów luksusowych, którzy coraz chętniej pojawiają się na polskim rynku. Rośnie dostępność najbardziej luksusowych, światowych marek na polskim rynku. Dodatkowo, w Polsce zwiększa się liczba osób zamożnych i bogatych oraz wzrastają wydatki na dobra luksusowe. W artykule o charakterze badawczym przedstawiono definicję luksusu i dóbr luksusowych oraz aktualne dane dotyczące rynku dóbr luksusowych w Polsce. W dalszej części zaprezentowano wyniki badań dotyczących zachowań konsumentów na rynku luksusowej odzieży oraz dodatków.
EN
The Polish market for luxury goods is relatively young. It constitutes a very low percentage of the global luxury goods market in the world. However, the Polish market is one of the fastest growing. In the last decade, buyers of luxury goods have become significant players in the luxury fashion market. It is recognised by distributors of luxury goods. Best luxury clothing brands bring willingly their products to the Polish market. 70% of global luxury brands are present in Poland. Also the number of affluent and rich individuals has been rising constantly. Poles’ expenditure on luxury goods is growing fast. In her report, the author presents the definition of luxury and luxury goods, and the recent data on the luxury goods market in Poland. In a further part, she presents the results of research on consumers’ behaviour in the luxury fashion market. The article is of the research nature.
RU
Польский рынок предметов роскоши – относительно молодой и составляет лишь небольшую долю мирового рынка. Однако он – один из наиболее быстро растущих рынков. В последнем десятилетии польский потребитель стал значительным участником рынка предметов роскоши. Это используют также дистрибьюторы предметов роскоши, которые все более охотно появляются на польском рынке. Растет доступность наиболее роскошных, мировых марок на польском рынке. Кроме того, в Польше увеличивается число зажиточных и богатых лиц, а также растут расходы на предметы роскоши. В статье иссле- довательского характера представили определение роскоши и предметов роскоши, а также актуальные данные насчет рынка предметов роскоши в Польше. В дальнейшей части представлены результаты исследований, касающихся поведения потребителей на рынке роскошной одежды и аксессуаров.
Year
Issue
Pages
340-353
Physical description
Contributors
References
 • Bagwell B.D., Bernheim L.S. (1996), Veblen Effects in a Theory of Conspicuous Consumption, “American Economic Review”, Vol. 86, No 3.
 • Berry C.J. (1994), The Idea of Luxury. A Conceptual and Historical Investigation, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Bochańczyk-Kupka D. (2014), Luksus i dobra luksusowe, „Studia Ekonomiczne UE”, nr 176.
 • Bombol M. (red.) (2012), Badania polskiej klasy wyższej. Problemy, diagnozy, dylematy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Credit Suisse (2015), Global wealth datebook 2015,http://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/index.cfm?fileid=C26E3824-E868-56E0-CCA04D4BB9B9ADD5 [dostęp: 02.06.2016].
 • Dubois B., Paternault C. (1995), Observations: Understanding the world of international luxury brands: The “dream formula.”, “Journal of Advertising Research”, Vol. 35(4).
 • Heine K., Sikora T. (2012), Pojęcie marki luksusowej. 2 edycja, http://www.conceptofluxurybrand.com [dostęp: 29.05.2016].
 • Kapferer J. (1997), Managing Luxury Brands, “Journal of Brand Management”, Vol. 4, No. 4.
 • Kemp S. (1998), Perceiving luxury and necessity, “Journal of Economic Psychology”, Vol. 19, Iss. 5.
 • Kopaliński W. (2006), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z alamanchem, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa.
 • KPMG (2014), Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2014, http://www.kpmg.com/pl/pl/issuesandinsights/articlespublications/strony/rynek-dobr-luksusowych-w-polsce-edycja-2014.aspx [dostęp: 27.05.2016].
 • KPMG (2015), Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2015, http://www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/2015/12/Raport-KPMG-Rynek-dobr-luksusowych-w-Polsce-2015.pdf [dostęp: 27.05.2016].
 • PENTOR (2013), Czym dla Polaków jest luksus?, http://www.tnsglobal.pl/wp-content/blogs.dir/9/files/2014/03/luksus_dla_Polakow.pdf [dostęp:24.05.2016]..
 • Sikora T. (2012), Zachowania nabywców produktów luksusowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Słaby T. (red.) (2006), Konsumpcja elit ekonomicznych w Polsce: ujęcie empiryczne, Oficyna Wydawnicza, SGH, Warszawa.
 • Wiedmann K.P., Hennings N., Siebels A. (2009), Value based segmentation of luxury consumption behaviour, “Psychology and Marketing”, Vol. 26.
 • Wąsowski M. (2012), Polska firma w jednym klubie z Chanel, Diorem i Louis Vuitton. Do światowej elity dołącza dr Irena Eris, http://natemat.pl/35741,polska-firma-w-jednym-klubie-z-chanel-diorem-i-louis-vuitton-doswiatowej-elity-dolacza-dr-irena-eris [dostęp: 23.05.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-258ff5aa-df8f-485d-80ed-66722b41768a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.