PL EN


2013 | 129 | 28-34
Article title

Koncepcja twórczej destrukcji J.A. Schumpetera a wyzwania współczesnej gospodarki

Authors
Content
Title variants
EN
Joseph A. Schumpeters' Concept of Creative Destruction and Challenges of Modern Economy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Creative destruction is one of the most popular concepts created by the Austrian economist (Joseph A. Schumpeter) that determines permanent economic changes (in all countries) which are influenced by various factors, among other things, the development of technology. Even though creative destruction destroys old economic structures and changes methods of production, it leads to economic development and growth. J.A. Schumpeter gives special importance to innovation and divides it into five categories: product, method of production, market, supply sources and industrial organization.
Year
Volume
129
Pages
28-34
Physical description
Contributors
References
 • J.A. Schumpeter: Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009
 • R. Foster, S. Kaplan: Twórcza destrukcja. Wydawnictwo Galaktyka, Łódź 2003.
 • E.M. Lerner: Creative Destruction. Wildside Press, United States 2006, s. 12.
 • E. Skrzypek: Integracja rynku finansowego w warunkach Nowej Ekonomii. W: Aktualne wyzwania ekonomii. Red. Z. Kwaśnik, W. Żukow. Radomska Szkoła Wyższa, Radom 2009, s. 82.
 • J. Mohr, S. Sengupta, S. Slater: Marketing of High-Technology Products and Innovations. Pearson Education, Inc., New Jersey 2010, s. 36.
 • L.W. McKnight, P.M. Vaaler, R.L. Katz: Creative Destruction. Business Survival Strategies in the Global Internet Economy. Massachusetts Institute of Technology, United States 2001, s. 6.
 • T. Kalvet, R. Kattel: Creative Destruction Management: Meeting the Challenges of the Techno-Economic Paradigm Shift. PRAXIS Center for Policy Studies, Tallinn 2006, s. 19-20.
 • A. Zorska: Koncepcja twórczej destrukcji J.A. Schumpetera i jej odniesienie do przemian gospodarczych w dobie obecnej rewolucji naukowo-technicznej. W: Chaos czy twórcza destrukcja? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce. Red. A. Zorska. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 23-24.
 • E. Mączyńska: Cywilizacyjne uwarunkowania rozwoju Polski. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 2011, nr 5/55, s. 18-19.
 • J.A. Schumpeter: Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa 1960.
 • A. Stachowicz-Stanusch, A. Sworowska: Analiza sieci społecznych jako narzędzie diagnozy przepływów wiedzy w procesach innowacyjnych. W: Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie. Tom III. Red. R. Knosala. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, 2011, s. 350.
 • A. Czarnota: Wpływ innowacji na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej 2009, nr 13, s. 82.
 • M. Męczyński: Przestrzenne zróżnicowanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłowych w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu 2006, nr 9, s. 117.
 • M. Mazzucato, G. Dosi: Knowledge Accumulation and Industry Evolution: The Case of Pharma-Biotech. Cambridge University Press, New York 2006, s. 21.
 • B. van Stamm, A. Trifilova, The Future of Innovation. Cower Publishing Limited, United States 2009, s. 60.
 • P. Stoneman: Soft Innovation: Economics, Product Aesthetics, and the Creative Industries. Oxford University Press, New York 2010, s. 142.
 • Z.J. Acs, B. Carlsson, Ch. Karlsson: Entrepreneurship, Small & Medium - Sized Enterprises, and the Macroeconomy. Cambridge University Press, United Kingdom 1999, s. 103-104.
 • J.S. Metcalfe: Evolutionary Economics and Creative Destruction. Routledge, New York 2004, s. 123.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2593053c-0283-43a3-b040-450f4a61ccad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.