PL EN


2015 | 20 | 158-192
Article title

Malarz w artystycznych zmaganiach z tradycją. Harolda Blooma koncepcja lęku przed wpływem

Authors
Content
Title variants
EN
PAINTER IN ARTISTIC STRUGGLE WITH TRADITION. The Concept of Anxiety as Influenced by Harold Bloom
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
PAINTER IN ARTISTIC STRUGGLE WITH TRADITION The Concept of Anxiety as Influenced by Harold Bloom In a letter to another poet, Wallace Stevens, American poet and essayist, wrote: [...] I consciously resigned from reading mannered poets such as Eliot or Pound, in order to avoid taking anything from them, even unconsciously. In contrast to that attitude, young German expressionists with full consciousness seek inspiration at the beginning of their artistic career mainly in post-impressionist movement, discovering in direct or indirect contact (exhibitions) the power of color and their own creative power, due to what did their precursors. In his publication entitled ‘The anxiety of influence’, Bloom wrote that ‘poetic influence is not required to make poets become less original; equally often it makes them more original, though not necessarily better’. The main animators of expressionism in German painting and graphics (Emil Nolde, Max Beckmann, Oskar Kokoschka, George Grosz, Max Bechstein, Ernest Ludwig Kirchner, Vasily Kandinsky, Alexei Jawlenski, Franz Marc, August Macke, Egon Schiele) turned out to be maybe not better than Precursors, but undeniably original. Undoubtedly artistic path of each of these artists can be decomposed according to Bloom’s scheme, based on six revisions for allowing to understand ... how one poet walks away from another, which would confirm the legitimacy of using Bloom’s philosophical-literary theory in relation to visual arts. Such awareness validates the idea of interpreting artistic career of Polish renown artist Zdzislaw Nitka, who gave his habilitation dissertation the following title: Painter on the shoulders of the artist – that is a tribute to the masters.
Year
Volume
20
Pages
158-192
Physical description
Dates
published
2015-11-05
Contributors
author
References
  • 1. Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa. Wybór i opracowanie E. Grabska i H. Morawska, Warszawa 1963.2. Bassie Ashley, Ekspresjonizm, przekł. Joanna Tyczyńska, Warszawa 2006.3. Benn Gottfried, Liryka dekady ekspresjonistycznej, przełożył Jacek ST. Buras, „Literatura na Świecie”, 10 (147), Warszawa 1983.4. Bergson Henri, Ewolucja twórcza, tłum. F. Znaniecki, Książka i Wiedza, Warszawa 1957, Kraków 2004.5. Bielik-Robson Agata, Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości, Kraków 2000.6. Bloom Harold, The Anatomy of Influence: Literature as a Way of Life, Yale 2011.7. Bloom Harold, Lęk przed wpływem. Teoria poezji, przekł. Agata Bielik-Robson, Marcin Szuster, Kraków 2002.8. Cezanne Paul, Listy, zebrał, oprac., wstępem i komentarzem opatrzył J. Rewald, tłum. J. Guze. Warszawa 1968.9. Gustav Klimt 1862–1918, tłum. Edyta Tomczyk, Warszawa 2005.10. Herbut A., Heretycy sztuki, witrynaczasopism.pl/pl/gazeta/111/1276/1567 (Witryna Czasopism.pl, nr 2 (204) z dnia 20 stycznia 2008).11. Juszczak Wiesław, Postimpresjoniści, Warszawa 1975.12. Kępiński Zdzisław, Impresjonizm, Warszawa 1982.13. Kuźma Erazm, Z problemów świadomości literackiej i artystycznej ekspresjonizmu w Polsce, seria Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej, tom XLIV, 1976.14. Lionel Richard, Encyklopedia ekspresjonizmu, przekład Dorota Górna, Warszawa 1996.15. Lipszyc Adam, Międzyludzie, Koncepcja podmiotowości w pismach Harolda Blooma z nieustającym odniesieniem do podmiotoburstwa, Kraków 2004.16. Nietzsche Friedrich, Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm, tłum. B. Baran, Aletheia 2011.17. Nietzsche Friedrich, Tako rzecze Zaratustra, tłum. W. Berent, Vesper 2006.18. Ples Marta, Człowiek według twórców teatru ekspresjonizmu niemieckiego, teorie, inspiracje, poszukiwania artystyczne,www.anthropos.us.edu.pl/anthropos2/teksty/ ples.htm (data dostępu: 03.07.15).19. Stopczyk S., Malarstwo polskie, Ekspresjonizm, Warszawa 1987.20. Wątki erotyczne w Jugendstilu, [w:] Sztuka a erotyka. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Łódź, red. W. Staniszewska, Warszawa 1995.21. Willett John, Ekspresjonizm, Warszawa 1976.22. Wróblewska T., Podstawy i początki ekspresjonizmu niemieckiego, „Dialog” 1966 nr 12.23. Zwolińska Krystyna, Malicki Zasław, Mały słownik terminów plastycznych, Warszawa 1974.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1733-1528
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-259a9636-498a-4c9e-ac90-f73531fec01a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.