PL EN


2011 | 88 | 113-126
Article title

Zasady przechowywania i magazynowania towarów pochodzenia rolniczego

Title variants
EN
Rules for Storage and Warehousing of Goods of Agricultural Origin
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rolnictwo to jeden z działów gospodarki, którego głównym zadaniem jest dostarczanie płodów rolnych. Uzyskuje ono produkty roślinne i zwierzęce dzięki uprawie roli i roślin oraz z chowu i hodowli zwierząt. Zajmuje się produkcją żywności oraz surowców, które jako towary mają szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu przetwórczego. Ze względu na szeroką gamę i specyfikę produktów oraz surowców, a także konkurencję i stawiane przez rynek odbiorców rygorystyczne normy, towary muszą odznaczać się wysoką jakością i przydatnością techniczną. Surowce pochodzenia rolniczego charakteryzują się zróżnicowanym składem chemicznym, który wywiera istotny wpływ na ich jakość i przydatność dla przemysłu. Aby utrzymać wysoką jakość i wydłużyć przydatność surowców dla przemysłu przetwórczego, niezbędne jest zapewnienie im odpowiednich warunków przechowywania i magazynowania.
EN
Agriculture is one of the branches of the economy whose main task is to provide agricultural products. Agriculture receives vegetable and animal products through tillage and plant and animal farming. Agriculture produces food and raw materials which as goods are widely used in various branches of manufacturing industry. Due to the wide range and the specificity of products and raw materials, as well as the competition and delivered rigorous norms by customer market, the goods must be of high technical quality and usefulness. Raw materials of agricultural origin are characterized by varying the chemical composition which has a significant impact on their quality and usefulness for industry. To maintain the high quality and extend the usefulness of the raw materials for processing industries, it is necessary to provide them with adequate storage conditions and warehousing.
Contributors
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
  • 1. Chodkowski J. (red.), Produkcja nasienna i przechowalnictwo ziemniaków, Wyd. Wieś Jutra, Warszawa 2008.
  • 2. Czerko Z., Nawrocki W., Budowa przechowalni gospodarczych o pojemności 80, 200, 450 ton. Instrukcja upowszechniona nr 1/98, Wyd. IHAR, Jadwisin 1998.
  • 3. Gąsiorowska B., Odachowski R., Przechowywanie okopowych korzeniowych, "Poradnik Gospodarski", X 2010.
  • 4. Grudnik P., Bezpieczny ziemniak, "Farmer", nr 18/2007.
  • 5. Janowicz L., Przechowywanie nasion rzepaku w magazynach silosowych, "Agro Serwis", VI 2004.
  • 6. Janowicz L., Przechowywanie ziarna pszenicy i jęczmienia w silosach BIN (w:) Zboża wysokiej jakości, " Agro Serwis", VI 2005.
  • 7. Jasińska Z., Kotecki A., Szczegółowa uprawa roślin, Wyd. AR we Wrocławiu, Wrocław 2003.
  • 8. Nawrocki W. (red.), Metodyka integrowanej produkcji ziemniaków, Wyd. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa - Główny Inspektorat, Warszawa 2005.
  • 9. http://www.liz.pl/pliki/zbior_i_skladowanie_1.pdf.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25a0c081-a320-48f8-a3bc-886f054f0510
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.