PL EN


2016 | 8(44) | 2 | 7-20
Article title

Wiele miejsc – jedna przestrzeń

Title variants
EN
Many Places – One Space
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W znanej koncepcji relacji miejsca do przestrzeni Yi Fu Tuan (1987) dostrzeżono, że przestrzeń i miejsce wzajemnie się splatają. Minione dziesięciolecia, a zwłaszcza doświadczenia współczesnego, mobilnego świata spowodowały, że relację przestrzeni i miejsca należy ponownie zdefiniować. Miejsce nie jest już trwałe, oparte na historycznych odniesieniach, na pamięci własnej i przodków, na więziach społecznych i interakcjach przebiegających w jednej przestrzeni i czasie. W tekście postawiono tezę, że zmiana miejsca pobytu na skutek coraz większej mobilności współczesnego świata nie skazuje migrantów na zerwanie więzi z miejscem dotychczasowym. Staje się ono (na podstawie proponowanego przez Creswella rozumienia, 2004) lokalizacją otwartą i dynamiczną, to jest taką, która się tworzy, jest otwarta na innych i opiera się na wielu różnych historiach. W interpretacji odniesiono się do koncepcji transnarodowości i przykładu rodziny transnarodowej, które tworzą nową przestrzeń do życia rodzinnego w rozłące przestrzennej.
EN
Yi Fu Tuan’s well known idea of relation between space and place (1987) depicts them as being mutually entwined. Nevertheless, past decades of increasing mobility resulted in the need of redefining the thus far known perception of space and place relation. The place is no longer discerned as permanent, it is based neither on historical references, nor on one's own memory and the memory of one's ancestors, nor on social bonds and interactions occurring in a specific space and at a specific time. The text’s thesis assumes that changing the place of residence due to the escalating mobility of contemporary world does not necessarily result in breaking the bonds with the previous location. Basing on the Creswell’s understanding of the matter (2004), the previous location becomes an open and dynamic place, which is still being created and is available for other people. This location is built upon multiple and various stories. In the following document the author pertains to the concept of transnationality and to the example of transnational families that create new space for family life in spatial separation.
Year
Volume
Issue
2
Pages
7-20
Physical description
Contributors
References
 • Appadurai A.: Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, tłum. Z. Pucek, Kraków: Universitas 2005.
 • Apitzsch U., Siouti I.: Biographical Analysis as an Interdisciplinary Research Perspective in the Field of Migration Studies, 2007, www.york.ac.uk/res/researchintegration/Integrative_Research_Methods/Apitzsch%20Biographical%20Analysis%20April%202007.pdf [dostęp: 20.09.2016].
 • Auge M.: Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, tłum. R. Chymkowski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2010.
 • Bauman Z.: Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, przeł. E. Klekot, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2000.
 • Beck U., Beck-Gernsheim E.: Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej, tłum. M. Sutowski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2013.
 • Bryceson D., Vuorela U.: The transnational family: New European frontiers and global networks, Oxford: Berg Publishers 2002.
 • Castells M.: Społeczeństwo sieci, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2007.
 • Cresswell T.: Place. A Short Introduction, Oxford: Blackwell Publishing 2004.
 • Danilewicz W.: Rodzina ponad granicami. Transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej, Białystok: Trans Humana 2010.
 • Dymnicka M.: Od miejsca do nie-miejsca, „Acta Universitatis Lodziensis”. Folia Sociologica 36(2011).
 • Faist T.: The Volume and Dynamics of International Migration and Transnational Space, Oxford: Clarendon Press 2000.
 • Faist T.: The Transnational Social Spaces of Migration, (Working Papers – Center on Migration, 10), Bielefeld: COMCAD 2006.
 • Giddens A.: Konsekwencje nowoczesności, tłum. E. Klekot, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008.
 • Glick Schiller N., Basch L., Szanton Blanc C.: From Immigrant to Transmigrant: Theorizing Transnational Migration, „Anthropological Quarterly” 68(1995), 1.
 • Harvey D.: The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change, Oxford: Blackwell 1999.
 • Heidegger M.: Budować, mieszkać, myśleć, Warszawa: Czytelnik 1997.
 • Herrera Lima F.: Transnational Families, w: New Transnational Social Spaces. International Migration and Transnational Companies in the Early Twenty-first Century, red. L. Pries, London: Routledge 2001.
 • Hondagneu-Sotelo P., Avila E.: “’I’m here, but I’m there’: the meanings of transnational motherhood”, „Gender and Society” 5(1977).
 • Lewicka M.: Miejsce, w: Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2014.
 • Mendel M.: Pedagogika miejsca, Wrocław: DSWE TWP 2006.
 • Maffesoli M.: Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, tłum. M. Bucholc, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2008.
 • Męczkowska A.: Locus educandi. Wokół problematyki miejsca w refleksji pedagogicznej refleksji, w: Pedagogika miejsca, red. M. Mendel, Wrocław: DSWE TWP 2006.
 • Piekut A.: Wysoko wykwalifikowani wewnątrzunijni migranci w Warszawie – w przestrzeni społecznej czy w transnarodowej przestrzeni przepływów? CMR Working Papers 2013, https://depot.ceon.pl/xmlui/bitstream/handle/123456789/1429/WP63.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 20.10.2016].
 • Portes A.: Globalization from Below: The Rise of Transnational Communities, 1997, http://www.transcomm.ox.ac.uk/working%20papers/papers/portes.pdf [dostęp: 10.01.2010].
 • Salazar Parreñas R.: Servants of Globalization: Women, Migration, and Domestic Work, Stanford: Stanford University Press 2001.
 • Tuan Y.F.: Przestrzeń i miejsce, przeł. A. Morawińska, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1987.
 • Urry J.: Socjologia mobilności, tłum. J. Stawiński, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2009.
 • Vertovec S.: Migration and Other Modes of Transnationalism: Towards Conceptual Crosss- Ferlitization, „International Migration Review” 37(2003), z. 3.
 • Vertovec S.: Transnationalism and identity, „Journal of Ethnic and Migration Studies” 27(2001), z. 4.
 • Waldinger R.: Between “Here” and “There”: Immigrant Cross-Border Activities and Loyalties, „International Migration Review” 42(2008), z. 1, s. 3-29.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25aad9eb-de4d-4cec-89dc-d7fef05f3f00
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.