PL EN


2001 | 3 | 181-190
Article title

Proces restrukturyzacji Zakładów Mięsnych "Nisko" S.A. jako potencjalny czynnik aktywizacji rolniczej bazy surowcowej północnej części województwa podkarpackiego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W warunkach przechodzenia do gospodarki rynkowej ważnym zagadnieniem badawczym jest problematyka funkcjonowania zakładów przemysłu rolno-spożywczego, będących elementem bardziej złożonej całości, jaką jest gospodarka żywnościowa. Przemysł rolno-spożywczy pozostaje w niej ważnym ogniwem integrującym produkcję rolniczą i konsumpcję. Wobec powszechności występowania przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w strukturze przestrzennej gospodarki narodowej przemysł ten powinien być ważnym ogniwem wzrostu i modernizacji struktur regionalnych, zwłaszcza obszarów rolniczych. (Zioło 1991 ). W obrębie tego przemysłu istotne znaczenie ma branża mięsna, której wartość produkcji sprzedanej w 1998r. stanowiła ok. 23% produkcji całego działu art spożywczych i napojów oraz która zatrudniała ok. 25% osób pracujących w tym dziale przemysłu.
Keywords
Contributors
References
  • Adamczak Z., 1994, Funkcjonowanie zakładów przemysłu mięsnego w nowych warunkach społeczno-ekonomicznych (na przykładzie Zakładów Mięsnych w Krotoszynie) [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, red. Z.Zioło, COMSN, KGP PTG, Kraków-Warszawa
  • Bis W ., 1989, XX" lat Zakładów Mięsnych w Nisku, Nisko
  • Rachwał T., 2000, Problematyka kwestionariusza do badań zmian funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego w procesie transformacji gospodarczej (w druku), Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, Kraków
  • Zioło Z., 1994, Zmiany otoczenia przedsiębiorstw przemysłowych w nowych warunkach gospodarowania [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, red. Z.Zioło, COMSN, KGP PTG, Kraków-Warszawa
  • Zioło Z., 1991, Wprowadzenie [w:] Problemy przemysłu rolno-spożywczego w badaniach geograficznych, red. Z.Zioło, COMSN, KGP PTG, Kraków-Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25affc14-972f-461f-a296-575d0384c620
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.