PL EN


1999 | 2 | 109-115
Article title

Dobór kanałów dystrybucji na przykładzie branży budowlanej

Content
Title variants
EN
Choice of distribution channels (example of building construction sector)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zawiera przedstawienie procedury doboru kanałów dystrybucji dla produktu w fazie wprowadzenia na rynek w branży budowlanej. Autorka analizuje dwie bazowe wersje kanałów dystrybucji. 1) Wersja I - ostrożna, polega na wykorzystaniu już istniejących w firmie kanałów dystrybucji. 2) Wersja II - ekspansywna, polega na równoczesnym rozbudowaniu już istniejącej sieci i stworzeniu nowych, pośrednich kanałów dystrybucji. W dalszej kolejności autorka porównuje obie wersje, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na ich charakter etapów procesu zakupu w branży budowlanej, zwłaszcza przy wprowadzaniu innowacyjnego produktu.
EN
Selection of distribution channels while lunching a new, innovative products is of ultimate importance and frequently decides on success of the whole venture. The paper presents a practical procedure of the distribution channels selection for an innovative product in building sector. It covers then the comparative analysis of two suggested versions of distribution channels: 1) Version one, safe, means the use of existing distribution channels, 2) Version two, expensive, means development of already existing network and creation of new, intermediary distribution channels at the same time.
Year
Issue
2
Pages
109-115
Physical description
Dates
published
1999
Contributors
  • Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
References
  • Czubała A., Dystrybucja produktów, PWE, Warszawa 1996.
  • Leihs H., Marketing. Tips und Hin wie se für Praktiker, Wirtschaftsförderungsinstitut, Wien 1990.
  • Kłeczek R., Kowal W., Marketing. Jak to się robi, Ossolineum, Wrocław 1992.
  • Wilson M., Zarządzanie marketingiem, KUL, Lublin 1993.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25b3973b-2901-477c-af22-83f7788e84d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.