PL EN


2012 | 1 | 131-139
Article title

Kilka uwag o rozwoju Uniejowa w świetle nowych funkcji miasta

Content
Title variants
EN
Some reflections on the development of Uniejów in the light of new functions of the town
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses the basis for development of spa and recreational functions in Uniejów. The town has favourable natural (geothermal water, climate) and historical conditions (medieval town center). Currently, in connection with the above-mentioned assets, a new morphological unit intended for leasure activities is developing in the left- bank part of Uniejów. Maintaining the balance in the development of the emerging left- bank section and the right-bank (of medieval origin) section of Uniejów seems to be the right path to ensuring sustainable growth of the town. The spatial policy and spatial planning of Uniejów should be oriented to promoting the development of both parts of the town to obtain the synergy effect.
Year
Volume
1
Pages
131-139
Physical description
Contributors
  • Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
References
  • Kulesza M., Rozwój przestrzenny miasta, [w:] Uniejów. Dzieje miasta, red. J. Szymczak, Łódź−Uniejów 1995.
  • Kulesza M., Morfogeneza miast na obszarze Polski Środkowej w okresie przedrozbiorowym. Dawne województwa łęczyckie i sieradzkie, Wyd. UŁ, Łódź 2001.
  • Muszyńska E., Problem zagrożonych reliktów urbanistycznych małych miast , Instytut Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1977.
  • Salm J., Zabytki Uniejowa. Architektura i urbanistyka, [w:] Uniejów. Dzieje miasta, red. J. Szymczak, Łódź−Uniejów 1995
  • Tomaszewski F., Czytanie krajobrazu. O przestrzeni architektonicznej Uniejowa, ,,W Uniejowie”, 13, 2003
  • Wegner M., Plan rozwoju lokalnego gminy Uniejów na lata 2007−2015, Urząd Gminy i Miasta Uniejów 2009.
  • Węcławowicz-Bilska E., Mieszkać w uzdrowisku, ,,Czasopismo Techniczne”, t. 1-A, 2007.
  • Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Uniejów. Tekst ujednolicony, Uniejów 2007−2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25b4923d-1b3d-4df5-868c-6b91fbe48f2f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.