Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1 | 131-139

Article title

Kilka uwag o rozwoju Uniejowa w świetle nowych funkcji miasta

Content

Title variants

EN
Some reflections on the development of Uniejów in the light of new functions of the town

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article discusses the basis for development of spa and recreational functions in Uniejów. The town has favourable natural (geothermal water, climate) and historical conditions (medieval town center). Currently, in connection with the above-mentioned assets, a new morphological unit intended for leasure activities is developing in the left- bank part of Uniejów. Maintaining the balance in the development of the emerging left- bank section and the right-bank (of medieval origin) section of Uniejów seems to be the right path to ensuring sustainable growth of the town. The spatial policy and spatial planning of Uniejów should be oriented to promoting the development of both parts of the town to obtain the synergy effect.

Year

Volume

1

Pages

131-139

Physical description

Contributors

  • Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź

References

  • Kulesza M., Rozwój przestrzenny miasta, [w:] Uniejów. Dzieje miasta, red. J. Szymczak, Łódź−Uniejów 1995.
  • Kulesza M., Morfogeneza miast na obszarze Polski Środkowej w okresie przedrozbiorowym. Dawne województwa łęczyckie i sieradzkie, Wyd. UŁ, Łódź 2001.
  • Muszyńska E., Problem zagrożonych reliktów urbanistycznych małych miast , Instytut Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1977.
  • Salm J., Zabytki Uniejowa. Architektura i urbanistyka, [w:] Uniejów. Dzieje miasta, red. J. Szymczak, Łódź−Uniejów 1995
  • Tomaszewski F., Czytanie krajobrazu. O przestrzeni architektonicznej Uniejowa, ,,W Uniejowie”, 13, 2003
  • Wegner M., Plan rozwoju lokalnego gminy Uniejów na lata 2007−2015, Urząd Gminy i Miasta Uniejów 2009.
  • Węcławowicz-Bilska E., Mieszkać w uzdrowisku, ,,Czasopismo Techniczne”, t. 1-A, 2007.
  • Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Uniejów. Tekst ujednolicony, Uniejów 2007−2009.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-25b4923d-1b3d-4df5-868c-6b91fbe48f2f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.