PL EN


2017 | 64 | 3: Teologia moralna | 127-139
Article title

Wykorzystanie zwierząt do celów edukacyjnych i rozrywkowych. Próba oceny teologicznomoralnej

Title variants
EN
Use of Animals for Educational and Entertainment Purposes. Trying to Essess in the Moral Theological Context
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article seeks to evaluate the use of animals for educational and entertainment purposes in terms of theology and morality. After a synthetic presentation of the multifaceted concept of animal rights in the analogical aspects, an attempt was made to formulate an evaluation of selected forms of using animals: establishing zoological parks and organizing sports competitions and fights involving animals. Among the latter, the most serious objections are made to animal fights among those or against men, as they cause the suffering of living creatures that cannot be justified by a mere wish to provide entertainment for a specific social group.
PL
Artykuł stawia sobie za cel dokonanie teologicznomoralnej oceny wykorzystania zwierząt w celach edukacyjnych i rozrywkowych. Po przedstawieniu w sposób syntetyczny wielopłaszczyznowej koncepcji praw zwierząt w ujęciu analogicznym podjęto próbę sformułowania oceny wybranych form użytkowania zwierząt: zakładania ogrodów zoologicznych oraz organizowania zawodów sportowych i walk z udziałem zwierząt. Spośród nich najpoważniejsze zastrzeżenia budzą walki zwierząt między sobą lub przeciwko człowiekowi. Powodują one poważne cierpienie istot żywych, którego nie można usprawiedliwić jedynie dostarczeniem rozrywki określonej grupie społecznej.
Contributors
 • Katedra Bioetyki Teologicznej w Instytucie Teologii Moralnej KUL, ksmykowski@kul.pl
References
 • Bardel M., Bestiarium Pliniusza, czyli o relacji ludzi i zwierząt w starożytnym Rzymie, „Znak” 60(2008), nr 6, s. 166-175.
 • Biernacka K., Koniec korridy końcem barbarzyństwa? „Krytyka Polityczna” 2010, nr 24-25, s. 170-175.
 • Caldecott S., Prawa zwierząt, „Communio” (wyd. pol.) 12(1992), nr 6, s. 97-102.
 • Caola G., Animali, attivita fisica e sport, w: Fondamenti di bioetica animale, red. G. Russo, Elledici, Torino 2007, s. 107-113.
 • Ciccone L., «Non uccidere». Questioni di morale della vita fisica, Edizioni Ares, Milano 1988.
 • Dunlap J., Kellert S.R., Zoo e parchi zoologici, w: Fondamenti di bioetica animale, red. G. Russo, Elledici, Torino 2007, s. 138-145.
 • Gabryś G., Rola ogrodów zoologicznych w ochronie gatunkowej zwierząt, „Przegląd Przyrodniczy” 11(2000), z. 2-3, s. 195-213.
 • International Federation of Horseracing Authorities, International Agreement on Breeding and Racing and Appendixes, http://www. horseracingintfed.com/default.asp?section= IABRW&area=2#a33 (dostęp: 12.11.2016).
 • Kasza J., Korrida. Taniec i krew, Wydawnictwo Otwarte, Kraków 2011.
 • Łukaszewicz K., Ogrody zoologiczne. Wczoraj – dziś – jutro, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975.
 • Matkowski T., List otwarty do Ludwika Stommy, „Krytyka Polityczna” 2010, nr 24-25, s. 168-169.
 • Merkelbach B.H., Summa theologiae moralis ad mentem D. Thomae et ad normam iuris novi, t. II: De virtutibus moralibus, Brugis: Desclée de Brouwer 195910.
 • Mlekodaj S., Gorczański survival, „Parki Narodowe” 2000, nr 1, s. 9-11.
 • Mroczkowski S., Cierpienie zwierząt doświadczalnych, „Przegląd Hodowlany” 77(2009), nr 1, s. 1-3.
 • Noldin H., Summa theologiae moralis, t. II: De praeceptis, Verlag Felizian Rauch, Insbruck 195531.
 • Ogrody zoologiczne i parki zwierząt, red. B. Boruc, P. Zalewski, De Agostini, Warszawa 2011.
 • Paton W., Człowiek i mysz. Badania medyczne na zwierzętach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Smykowski K., The Possibility of Conducting Experiments on Animals. Moral Theologian's Reflections, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 13(2015), nr 2, s. 107-119.
 • Smykowski K., Zwierzęta jako przedmiot przedsoborowej myśli teologicznomoralnej, „Studia Bydgoskie” 8(2014), s. 77-88.
 • Spaemann R., Szczęście a życzliwość. Esej o etyce, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1997.
 • Szumowski W., Historia medycyny filozoficznie ujęta, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 20084.
 • Światowe Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, Tworzenie przyszłości dla dzikiej przyrody. Strategia ochrony ogrodów zoologicznych i akwariów, Biuro Wykonawcze WAZA, Berno 2005.
 • Wróbel J., Zwierzęta i ich prawa, w: Prawa człowieka. W 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Przesłanie moralne Kościoła, red. K. Jeżyna, T. Zadykowicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 79-103.
 • Wyrostkiewicz M., Niemoralne oblicza sportu, „Roczniki Teologiczne” 53(2006), z. 3, s. 171-184.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25b5fc82-25f5-41e3-95c0-c1bc2f1487a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.