PL EN


2016 | 16 | 2 | 1-7
Article title

A Christian and the martial arts path

Content
Title variants
PL
Chrześcijanin i droga sztuk walki
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Background. The and cultural anthropology of martial arts, and the Humanistic Theory of Martial Arts constitute the framework for this study. Aims and Objectives. A series of research questions was posed: Can one talk about universal principles and values in respect of the Way of the Warrior? What does it mean to be a noble man especially today? How does this issue relate to Christianity? What is the point of fighting, of developing a sense of self-improvement and of attaining mastery? Material and Methods. The answers to these questions are sought through an analysis of a number of sources and studies, a broad discourse involving literature and long-term observations in the international martial arts environment. Results. One can talk about universal principles and values in respect of the Way of the Warrior. They are generally universal, as long as it is in a moral way and the main objective is seen as the improvement of character and the pursuit of mastery in the art of humanity. A deeper meaning of Taoism in the sphere of ethics, is related to the truth revealed in the Gospel. Conversely the “Anti-Way” is the cult of power and violence, or of turning to magic and sorcery or an attempt to return to pre-Christian cults. And what does it mean to be a noble man, especially today? A noble man has to follow the moral path of truth and other positive universal values which do not contradict the Ten Commandments and the Gospel. Conclusions. What is the point of fighting, of developing a sense of self-improvement and of attaining mastery? It is an ascetic practice to achieve multidirectional development and a striving for mastery in the art of living to become a better person. However, for supporters of the Anti-Way it means only learning or teaching specific fighting skills, or the fight itself and of demonstrating one’s superiority. The right “Way of the Warrior” is consistent with the teachings of the Catholic Church and other Christian denominations (except in a few cases of the “Anti-Way”).
PL
Perspektywa teoretyczna. Ramy teoretyczne dla niniejszego studium współtworzą filozoficzna i kulturowa antropologia sztuk walki oraz Humanistyczna Teoria Sztuk Walki. Problem i cel. Postawiono serię pytań badawczych: Czy można mówić o uniwersalnych zasadach i wartościach drogi wojownika? Co to znaczy być człowiekiem szlachetnym, zwłaszcza współcześnie? Jak się to ma do chrześcijaństwa? Jaki jest sens walki, sens doskonalenia się i mistrzostwa? Materiał i metoda. Na powyższe pytania poszukujemy odpowiedzi w drodze analizy licznych źródeł i opracowań, szerokiego dyskursu literatury przedmiotu i długoletniej obserwacji własnej w międzynarodowym środowisku sztuk walki. Wyniki. Można mówić o uniwersalnych zasadach i wartościach drogi wojownika. Generalnie są one uniwersalne, dopóki jest to moralna droga a główny cel upatrywany jest w doskonaleniu charakteru i dążeniu do mistrzostwa w sztuce człowieczeństwa. Głębszy sens taoizmu, czyli nauki o Drodze (i cnocie) pokrewny jest – w sensie etycznym, w sferze etyki - Prawdzie objawionej w Ewangelii. Natomiast „antydroga” jest kultem siły i przemocy, sięganiem do magii lub próbą powrotu do kultów przedchrześcijańskich. A co to znaczy być człowiekiem szlachetnym, zwłaszcza współcześnie? Człowiek szlachetny ma podążać moralna drogą prawdy i innych pozytywnych wartości uniwersalnych, niesprzecznych z Dekalogiem i Ewangelią. Wnioski. Jaki jest sens walki, sens doskonalenia się i mistrzostwa? Jest to ascetyczna praktyka dla wielokierunkowego rozwoju i dochodzeniu do mistrzostwa w sztuce życia – stawaniu się lepszym człowiekiem. Jednakże, dla zwolenników „antydrogi” będzie to jedynie uczenie się lub nauczanie konkretnych umiejętności walki, bądź sama walki i wykazywanie swej przewagi. Właściwa „Droga wojownika” jest niesprzeczna z nauką Kościoła katolickiego i pokrewnych kościołów chrześcijańskich (poza nielicznymi przypadkami „antydrogi”).
Year
Volume
16
Issue
2
Pages
1-7
Physical description
Contributors
  • University of Rzeszow, Rzeszów (Poland)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25b622d9-3602-45cd-b9df-005b932459a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.