PL EN


2015 | 12 | 71-83
Article title

Społeczne uwarunkowania przedsiębiorczości i innowacyjności w kontekście rozwoju gminnych jednostek samorządowych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Od początku lat 90. rośnie znaczenie możliwości efektywnej współpracy samorządów ze współistniejącymi w ujęciu lokalnym innymi instytucjami publicznymi oraz podmiotami gospodarczymi. W tych procesach rozwijane są spoełczno-gospodarcze relacje samorządów z lokalną społecznością. W ostatnich latach rozwijana jest kwestia aktywizacji innowacyjności i przedsiębiorczości spoleczności funkcjonującej w obszarze danej gminy. W wyniku procesów wzmocnieniu ulegają społeczne determinanty współpracy, co prowadzi do wygenerowania obopólnych korzyści społecznych i ekonomicznych.
Year
Issue
12
Pages
71-83
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P. (2011), Ustrój samorządu terytorialnego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Warszawa.
 • Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z. (2012), Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa.
 • Dolnicki B. (2014), Samorząd terytorialny, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Dylewski M. i in. (2006), Finanse samorządowe, narzędzia, decyzje, procesy, PWN, Warszawa.
 • Gliniecka J., Juchniewicz E., Sowiński T. (2014), Finanse jednostek samorządu terytorialnego, CeDeWu, Warszawa.
 • Guzek E., Ślązak E. (2012), Innowacyjna bankowość internetowa. Bank Web 2.0., Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Innowacje w sektorze publicznym. Raport przedstawiający aktualny stan wiedzy (2013), Fundusz na rzecz Badań Stosowanych i Komunikacji, Complex Challenges Innovatie Cites, Innovation In Public Sector, Sofia.
 • Izdebski H. (2006), Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa.
 • Lokalny program rewitalizacji miasta Otwocka 2009-2015. Powiat otwocki, województwo mazowieckie, Otwock, maj 2009, Załącznik do Uchwały nr XXXV/233/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 maja 2009 roku.
 • Małecki M., Mołdowa T., Wojtaszczyk K.A. (red.), (2003), Administracja publiczna w procesie dostosowania państwa do Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa.
 • Majer A. (2010), Socjoogia i przestrzń miejska, PWN, Warszawa.
 • Miszczuk A. i in. (2012), Gospodarka samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa.
 • Morawski W. (2012), Socjologia ekonomiczna. Problemy, teoria, empiria, Seria socjologia ekonomiczna, Warszawa, PWN.
 • Modzelewski P. (2009), System zarządzania jakością a skuteczność i efektywność aministracji samorzadowej, CeDeWu, Warszawa.
 • Moroń D., Klimowicz M., Wiktorska-Święcka A. (2015), Zarządzanie innowacjami społecznymi. Trendy, perspektywy, wyzwania, Difin, Warszawa.
 • Pilipiec S., Szreniawski P. (2014), Socjologia administracji. ZArys wykładu, Adam Marszałek, Warszawa.
 • Polskiej gospodarce potrzeba liderów innowacji (2014), komunikat prasowy, KPMG.
 • Rzeczkowski D. (2015), Potencjał innowacyjności sektora administracji publicznej, Wydawnictwo Nukowe PWN, Warszawa.
 • Saar M.A. (2011), Jak samorządy lokalne mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości?, CeDeWu, Warszawa.
 • Strzelecki Z. (2013), Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, Warszawa.
 • Tomasello M. (2015), Dlaczego współpracujemy, Copernicus Center Press, Warszawa.
 • Weresa M. (2015), Innowacyjność Mazowsza na tle innych regionów w Polsce i w UE, (w:) Innowacje dla Mazowsza - jak wdrażać innowacje w naszym regionie?, Konferencja organizowana w ramach projektu systemowego pn. "Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza", Warszawa.
 • Wiktorska-Święcka A., kozak K. (2015), Partycypacja publiczna w zarządzaniu rozwojem lokalnym, Atut, Warszawa.
 • Wlaźlak K. (2010), Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Wnuk-Lipiński E. (2008), Socjologia życia publicznego, t. 3. Seria Wykłady z Socjologii, Scholar, Warszawa.
 • Żołnierski A. (2012), Znaczenie kapitału społecznego w procesach zarządzania innowacjami, (w:) T. Baczko (red.), Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2011 roku, INE PAN, Warszawa.
Notes
PL
Artykuł 5. z numeru 12.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2367
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-25b96fd7-942f-4662-b971-33a7ca0279f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.